• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2016 r. i 2017 r.:

• Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
  os. Rzeka 133
  34-451 Tylmanowa


2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Gdów:

-->  zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):

• instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunlanych w Krakowie, ul. Półłanki 64,

• instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów               w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36,

• instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunlanych w Choczni, ul. T. Kościuszki 304,

• instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Krakowie, ul. Nad Drwiną 33.

 

--> odpadów zielonych (20 02 01)

• kompostownia odpadów Barycz, Kraków, ul. Krzemieniecka 40,

• kompostownia odpadów zielonych, Chocznia, ul. T. Kościuszki 304,

• kompostownia odpadów zielonych selektywnie zebranych i bioodpadów w Oświęcimiu, ul. Nadwiślańska 36.3. Osiągnięte przez gminę Gdów wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
rok 2016 - 46,2%

• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
rok 2016 - 100%


• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
rok 2016 - 0,00%

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodrgradacji:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676)4. Punkt selektywnego zbierana odpadów komunalnych:

Jednostka obsługująca:
Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
Biuro Obsługi Klienta Kraków tel. 887-227-011
Lokalizacja punktu - plac przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie

Godziny otwarcia:
• poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00
• I i III sobota m-ca w godz. 8.00 - 10.00


5. Podmiot zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowaw ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr. 180, poz. 1495 z późn. zm.):

• Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
  os. Rzeka 133
  34-451 Tylmanowa


Adres punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych - plac przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie.
 

6. Ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Gdów w roku 2016


• Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w latach 2012 - 2016 [Mg]

 

 

• Frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [Mg]

 

• Odpady komunalne ulegające biodegradacji [Mg]

 

 

• Odpady komunalne zebrane sprzed posesji zamieszkałych na terenie Gminy Gdów na zasadzie wystawki [Mg]

 

 

• Odpady komunlane przyjęte w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie Gminy Gdów [Mg]

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Gdów za włączenie sie do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie oddawanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz na zwiększenie ilości oddawanych odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05