• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Wednesday, 7 March 2018 r., Informacje

  54 Sesja Rady Gminy Gdów

  W ostatni czwartek, w sali obrad Urzędu Gminy odbyło się 54 posiedzenie Rady Gminy. Zebrani dokonali m.in. zmian w uchwale budżetowej na 2018r. oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gdów.

  Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat strat rolników spowodowanych przez suszę, szacowania szkód wyrządzonych w uprawach przez zwierzynę, transportu publicznego, remontów dróg gminnych i powiatowych…

  Następnie Rada Gminy uchwaliła zmiany w budżecie Gminy Gdów na 2018r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gdów. W dalszej kolejności Rada podjęła uchwały dotyczące mienia gminnego. Pierwsza nich dotyczyła wyrażania zgody na sprzedaża w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni około 0,23ha położonych w Gdowie (działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne). Z kolei w drugiej zebrani zgodzili się na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gdowie (sprawa dotyczy działki, na stoi budynek Urzędu Pocztowego w Gdowie).

  W dalszej części zaprezentowano projekty uchwał dotyczące dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Rada Gminy zdecydowała o przekazaniu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego (Dyrektora Zarządu gospodarki Wodnej w Krakowie) w celu opiniowania, a także uchwaliła dopłaty do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

  Następnie został zaprezentowany projekt uchwały „w sprawie podziału gminy Gdów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu”. Rada Gminy, po zapoznaniu się z negatywnymi opiniami komisji działających w RG, zdecydowała o nieprzyjęciu uchwały (3 głosy „za”, 8 „przeciw”, 1 osoba wstrzymała się od głosu).

  W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła sprawozdanie z wykonania Zarządzeń Wójta Gminy Gdów wydanych w 2017 roku oraz z wykonania Uchwał Rady Gminy Gdów podjętych w 2017 roku.

  Po zrealizowaniu porządku obrad prowadzący zamknął posiedzenie. Treści podjętych uchwał dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Galeria

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05