70.sesja Rady Gminy Gdów

Informacje 26 października 2023

26 października br. odbyła się 70. sesja Rady Gminy Gdów. Zgromadzeni podjęli uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2023 r. i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów oraz uchwały:

  • w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Winiarach.
  • uchwałę  zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
  • uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 967  msc. Fałkowice.
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Gdów a Gminą Miejską Kraków w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Krakowie i udziału w kosztach jej finansowania w roku szkolnym 2023/2024.
  • uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym i nabycie poprzez  zamianę nieruchomości położonej w Winiarach.
  • uchwałę w sprawie wyboru ławników z terenu gminy Gdów do Sądów powszechnych na obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie na kadencję 2024-2027.

Ponadto, Radni przyjęli Informację Wójta Gminy Gdów o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023 zgodnie z art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Transmisja z obrad SesjiNajnowsze artykuły

InformacjeKultura 22 lutego 2024

178. rocznica bitwy pod Gdowem

InformacjeInwestycje i infrastruktura 22 lutego 2024

Trwa montaż instalacji fotowoltaicznych