Ankieta badawcza nt. zjawiska przemocy domowej

Informacje 30 października 2023

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gdów!

Uprzejmie informujemy, że od 27 października 2023 r. do 10 listopada 2023 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy potrzeb oraz oceny problemu przemocy domowej na terenie gminy Gdów. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych niezbędnych do opracowywania gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2024-2028. Prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku: http://badania.corigo.pl/ankieta/1044644/gdow-diagnoza-zjawiska-przemocy-mieszkancy.html

Ankieta jest anonimowa. Zachęcamy do udziału w badaniu.


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki