• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Monday, 11 June 2018 r., Informacje

  Informacja

  Informacja o wynikach i uwagach konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

  Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 28 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.

  Informacja o przedmiocie konsultacji
  Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Gminy Gdów w sprawie: Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zaś adresatami organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy Gdów.
  Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia nr 114/2018 Wójta Gminy Gdów z dnia 19 października 2018 r. Zawiadomienie o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem uchwały będącej przedmiotem konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy Gdów  (www.gdow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gdów

  Konsultacje odbyły się w dniach 25 października – 31 października 2018 r.
  W tym czasie adresaci mogli składać wnioski i propozycje zmian w projekcie uchwały pisemnie na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Gdów lub pocztą na adres: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów.

  Wyniki konsultacji
  W wyznaczonym terminie wpłynęło pismo od Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Nieznanowice  zawierające następujące informacje/uwagi:
  - w ramach pozafinansowych form współpracy wyrażono chęć skonsultowania zakresu umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej,
  - wyrażono wolę konsultacji wewnętrznego aktu stowarzyszenia z przedstawicielami Gminy,
  - poinformowano, iż w ramach finansowych form współpracy Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Wsi Nieznanowice nie będzie korzystać z otwartego konkursu ofert,
  - zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie zagadnień związanych z organizacją opieki sprawowanej w formie żłobka.

  Informacje zostały przenalizowane i uznano, że nie wnoszą uwag do projektu Programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, a tym samym nie wpływają na zmianę projektu przedmiotowego Programu.

  Publikacja wyników konsultacji
  Zgodnie z Uchwałą nr LXXX/473/2010 Rady Gminy Gdów z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji informację o wynikach i uwagach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05