750-lecie lokacji Gdowa. Tak świętowaliśmy!

InformacjeKultura 09 sierpnia 2022

Barwnym korowodem lokacyjnym z udziałem organizacji społecznych ( przedstawicielek wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gdów, klubów sportowych, seniorów, druhów strażaków, myśliwych, podopiecznych WTZ w Podolanach), grupy rekonstrukcyjnej Kompania Gryfitów oraz zaproszonych Gości i mieszkańców rozpoczęło się niedzielne świętowanie 750-lecia Gdowa.

W asyście Orkiestry Dętej Gminy Gdów i formacji batucadowej Sorrir por Favor orszak przeszedł z placu targowego na gdowskie Błonia, gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości. Jej rozpoczęcie poprzedził pokaz walki grupy rekonstrukcyjnej i odczytanie aktu lokacyjnego.

Wśród licznie przybyłych Gości znaleźli się m.in. posłowie na Sejm RP Władysław Kosiniak-Kamysz i Rafał Bochenek, starosta wielicki Adam Kociołek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Kazimierz Barczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce Tomasz Suś, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Piotr Krupa, Wójt Gminy Biskupice Renata Gawilk, delegacje miast partnerskich gminy Gdów – Bad Nenndorf oraz Demandice, radni gminy Gdów i powiatu wielickiego, Andrzej Zieliński honorowy obywatel Gdowa, podinspektor Agnieszka Burzec-Czesak- zastępca komendanta Policji w Wieliczce, ks. proboszcz Bogusław Serweryn, dr Jerzy Friediger Dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, wiceprezes Zarządu LGD Dolina Raby Marek Palej, Rafał Baniak prezes Zarządu pracodawcy RP, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy Gdów i szkół, sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W okolicznościowym przemówieniu Gospodarz Gminy Gdów przypomniał historię Gdowa, jak również dziękował wszystkim, którzy swoja pracą i zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju Gdowa i całej Gminy. Od 2014 roku podczas nadania herbu gminie Gdów i 742. rocznicy lokacji po raz pierwszy uhonorowano pamiątkowym medalem zasłużone osoby i organizacje. Od tego czasu, co roku na Święcie Ziemi Gdowskiej kontynuowano ten zwyczaj. Również w tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pamiątkowy medal został wręczony kolejnym, szczególnie zasłużonym osobom ,organizacjom i przedsiębiorcom.

Wśród wyróżnionych osób, firm i organizacji  znaleźli się:

 • Poseł na Sejm Władysław Kosiniak-Kamysz  
 • Poseł na Sejm Rafał Bochenek  
 • Adam Kociołek -Starosta Wielicki
 • Artur Kozioł- Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
 • Roman Ptak- Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice
 • Tomasz Suś- Burmistrz Miasta i Gminy Dobczyce
 • Renata Gawlik- Wójt Gminy Biskupice
 • mł. bryg. Leszek  Kasiński- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce
 • Podinspektor Mirosław Strach -Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce
 •  Mike Schmidt- Burmistrz Bad Nenndorf
 • Attila Kürthy-Starosta  Demandice
 • Tadeusz Ciężarek-przewodniczący Rady Gminy Gdów
 • Jan Zawała-wiceprzewodniczący Rady Gminy Gdów
 • Szczepan Stopa -wiceprzewodniczący Rady Gminy Gdów
 • Jerzy Badura-radny Gminy Gdów
 • Krzysztof Chyrc-radny Gminy Gdów
 • Marcin Ciężarek-radny Gminy Gdów
 • Zbigniew Gumułka- radny Gminy Gdów
 • Dominika Linczowska-radna Gminy Gdów
 • Jan Obrał-radny Gminy Gdów
 • Józef Obrał-radny Gminy Gdów
 • Jerzy Stachnik-radny Gminy Gdów
 • Katarzyna Szostak-radna Gminy Gdów
 • Grzegorza Tabor-radny Gminy Gdów
 • Andrzej Warta-radny Gminy Gdów
 • Zbigniew Włodarczyk-radny Gminy Gdów
 • Ks. Proboszcz Bogusław Seweryn -parafia pw.NNMP w Gdowie
 • Ks. Proboszcz Janusz Łomzik-parafia WNMP w Niegowici
 • Ks. Proboszcz Krzysztof Kóska-parafia pw.Matki Boskiej Fatimsskiej w Jaroszówce
 • Adam Czyżowski -dyr. Publicznej Szkoły Muzycznej w Gdowie i kapelmistrz Orkiestry Dętej
 • Elżbieta Średniawa -dyr. Szkoły Podstawowej w Jaroszówce
 • Grzegorz Dziedzic -dyr. Szkoły Podstawowej w Marszowicach
 • Ryszard Micek -dyr. Szkoły Podstawowej w Zręczycach
 • dr Jerzy Friediger -dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie
 • Józef Zając
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz Rektor Politechniki Krakowskiej
 • Lokalna Grupa Działania DOLINA Raby
 • Fundacja MK12,31
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Gdowie
 • UKS GRYF GDÓW
 • KOŁO ŁOWIECKIE  „RABA”
 • Pani Lucyna Gurda
 • Centrum Medycyny Rodzinnej
 • Jacek Kaleta-sołtys Bilczyc
 • Józef Filipowski- sołtys Czyżowa
 • Maria Feliks – sołtys Zręczyc
 • FIRMA DOMATER
 • ZAJAZD SZAŁAS
 • Firma Piwowarczyk Transport sp.z o.o

Pamiątkowy medal  medal otrzymał również Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas, który w tym roku obchodzi dwudziestolecie pracy samorządowej.

Święto Lokacji Gdowa było też okazją do odsłonięcia pamiątkowej tablicy, która zostanie wmurowana na gdowskim Rynku, przed Pomnikiem Pamięci oraz pamiątkowego muralu przygotowanego przez grupę Gdów Art i prezentacji plenerowej wystawy zdjęć „Gdów wczoraj i dziś”.

Nie zabrakło licznych gratulacji, podziękowań i wielu ciepłych słów. Szczególne podziękowania skierował Wójt Gminy Gdów do wszystkich biorących udział w uroczystości: Dziękuję w tym miejscu wszystkim za udział w korowodzie lokacyjnym -mieszkańcom, delegacjom organizacji społecznych i naszym gościom. Dziękuję za tak liczną obecność i za wspólne świętowanie. To ważne abyśmy umieli razem celebrować naszą historię, tradycję i tożsamość. Abyśmy umieli być dumni z miejsca, w którym żyjemy.

Oficjalną część uroczystości zakończył koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej Gminy Gdów pod batutą Adama Czyżowskiego

Więcej zdjęć na fb Gmina Gdów

fot.A.KasprzykNajnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki