75. Sesja Rady Gminy Gdów

Informacje 01 marca 2024

29 lutego br. odbyła się 75. sesja Rady Gminy Gdów. Zgromadzeni podjęli uchwały ws. zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2024 r. i w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów oraz uchwały:

  • w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Gdów na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu,
  • w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży przetargowej nieruchomości  położonych w miejscowości Gdów,
  • w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gdów.

Ponadto, Radni podjęli uchwały:

  • w sprawie  współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2025 i 2026,
  • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gdów w 2024 roku,
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Gdów na 2024 rok.

Zgromadzeni przyjęli:

  • prawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gdów za rok 2023,
  • sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Gdów za rok 2023.
  • informację o realizacji Planu Pracy Rady Gminy Gdów w roku 2023.

 OBRADY 75. Sesji Rady Gminy GdówNajnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 11 kwietnia 2024

Kontynuacja budowy kanalizacji w Marszowicach