„Dzieciaki Żłobiaki- nowy żłobek w Gminie Gdów”

InformacjeOświata 22 lutego 2022

Pierwszy samorządowy żłobek w Gminie Gdów działa od 3 stycznia br. (zajęcia adaptacyjne dla podopiecznych rozpoczęły się 10 stycznia), sprawując opiekę nad dziećmi od 20  tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata.

Gdowski żłobek dysponuje własną kuchnią i przestronnymi salami z zapleczem dostosowanym do potrzeb maluchów z trzech grup ( utworzonych z uwzględnieniem wieku dzieci). Aktualnie do placówki uczęszcza 50 dzieci, z których najmłodsze ma 9 miesięcy.

Dzięki projektowi „Dzieciaki Żłobiaki – nowy żłobek w Gminie Gdów.” realizowanemu przez Gminę Gdów i Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty w partnerstwie z Fundacją Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych dofinansowanego z Funduszy Europejskich,  przez pierwsze 18 miesięcy funkcjonowania placówki całość kosztów jakie ponosi rodzic to kwota 330 zł miesięcznie.

Celem projektu jest zwiększenie lub utrzymanie aktywności zawodowej przez minimum 90% z 50 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 zamieszkałych lub uczących się lub pracujących w myśl KC w woj. małopolskim w Gminie Gdów, poprzez utworzenie 50 miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Gdów i ich bieżące funkcjonowanie w okresie od 01.01.2022 do 30.07.2023 r.

Dofinansowanie projektu z UE to: 1 703 055,24 zł.

 Najnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie