Edukacja komunikacyjna, poprawa bezpieczeństwa i miasteczko rowerowe

InformacjeOświata 01 grudnia 2022

Gmina Gdów  otrzymała  dofinansowanie  do projektu „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Gdów poprzez budowę miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, doposażenie przejść dla pieszych oraz zakup urządzeń z zakresu edukacji komunikacyjnej”. Projekt obejmuje realizację 10 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Gdów, a jego realizacja jest zaplanowana w przyszłym roku.

W ramach inwestycji przewidziano:

 1. Budowę stacjonarnego miasteczka rowerowego (miasteczka ruchu drogowego) wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. Miasteczko zostanie utworzone na terenie przyszkolnym- przy Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie, a korzystać z niego będą mogli również uczniowie z pozostałych szkół poprzez organizację zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.


 2. Doposażenie istniejących przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych publicznych, w zakresie oznakowania pionowego oraz poziomego, zlokalizowanych w bliskiej okolicy budynków użyteczności publicznej takich jak: Publiczna Szkoła Muzyczna, Urząd Gminy, Budynek Poczty, Komisariat Policji, Kościół, Banki.

Projekt uwzględnia prace modernizacyjne w ciągu następujących ulic:

  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Krakowskiej (rejon Posterunku Policji)- Przejście nr 1,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Myślenickiej (rejon Oddziału Przedszkolnego)- Przejście nr 2,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Krakowskiej (rejon skrzyżowania z ul. Bocheńską, Łapanowską, Myślenicką)- Przejście nr 3,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Bocheńskiej (rejon skrzyżowania z ul. Krakowską, Łapanowską, Myślenicką)- Przejście nr 4,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Myślenickiej (rejon skrzyżowania z ulicą Krakowską, Łapanowską, Bocheńską)- Przejście nr 5,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Łapanowskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Krakowską, Bocheńską, Myślenicką- Przejście nr 6,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Łapanowskiej (skrzyżowanie z ulicą Szkolną)- Przejście nr 7,
  • - Modernizacja przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Młyńskiej (rejon skrzyżowania z ulicą Łapanowską)- Przejście nr 8,

3. Zakup urządzeń edukacyjnych z zakresu komunikacji (REFLEKSOMETR 5 SZT.) przeznaczonych do edukacji komunikacyjnej

Trenażery czasu reakcji/ refleksometry zostaną przekazane do 5 szkół podstawowych w gminie Gdów. Trenażer czasu reakcji- w wersji dla młodszych użytkowników tj. dzieci w wieku szkolnym jako refleksometr. Jest to urządzenie przeznaczone do treningu koncentracji, refleksu oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowej. Pozwoli w sposób przystępny ćwiczyć spostrzegawczość oraz czas reakcji na bodźce świetlne. Trenażer rozwija refleks, szybkość, koordynację wzrokowo- ruchową.

Wartość projektu: 898 982,77 zł
Dofinansowanie: 457 549,99

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 – 2020
PRIORYTET: III ROZWÓJ SIECI DROGOWEJ TEN-T I TRANSPORTU MULTIMODALNEGO
DZIAŁANIE: 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-TNajnowsze artykuły