„Już pływam” – nauka i doskonalenie pływania dla dzieci z Gminy Gdów

InformacjeOświata 11 kwietnia 2023

Gmina Gdów wspólnie z Województwem Małopolskim realizuje projekt pn. „Już pływam”, w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych. Do udziału w zajęciach zgłosiło się 135 uczestników z 8 szkół. Projekt ma zadanie zaktywizować dzieci i młodzież w zakresie nabycia i rozwijania umiejętności pływania. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

Projekt zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w zajęciach sportowych z zakresu nauki i doskonalenia pływania. Obejmuje organizację 18 godzin zajęć sportowych (9 zajęć po 2 godziny lekcyjne) na krytej pływalni w Bochni dla 9 grup dzieci do 15 osób każda.

W projekcie biorą udział uczniowie 8 szkół podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa w Bilczycach,
 • Szkoła Podstawowa w Marszowicach,
 • Szkoła Podstawowa w Jaroszówce,
 • Szkoła Podstawowa w Pierzchowie,
 • Szkoła Podstawowa w Winiarach,
 • Szkoła Podstawowa w Zręczycach,
 • Szkoła Podstawowa w Niegowici,
 • Szkoła Podstawowa w Gdowie.

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
 • upowszechnianie kultury fizycznej w regionie i promowanie aktywności ruchowej,
 • stwarzanie szans dla rozwoju sportowych talentów,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Udział każdego uczestnika projektu jest współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, środków własnych Gminy Gdów oraz z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Projekt wystartował w kwietniu i potrwa do czerwca br.Najnowsze artykuły