Nowa część Samorządowego Przedszkola uroczyście otwarta

InformacjeOświata 17 października 2022

Z udziałem zaproszonych Gości: Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa, Przewodniczącego Rady Gminy Gdów Tadeusza Ciężarka i Radnych Gminy Gdów, Skarbnika Gminy Gdów pani Katarzyny Lisowskiej, Dyrektorów Placówek Oświatowych i  przedstawicieli Rady Rodziców została otwarta i zaprezentowana nowa część Samorządowego Przedszkola, która mieści się na piętrze otwartego w styczniu br. Żłobka Samorządowego. 

Prezentacji nowego obiektu dokonała dyrektor Przedszkola pani Urszula Janicka w asyście przedszkolaków, którzy dumnie pomagali w przecięciu symbolicznej wstęgi. W nowej części nad żłobkiem powstały pomieszczenia - m.in. cztery sale oraz sanitariaty - dla 64 dzieci ( trzy oddziały w tym jeden odział  integracyjny ) co oznacza, że od września tego roku w przedszkolu w Gdowie mamy już  blisko 400 dzieci – podkreślił  Wójt  Zbigniew Wojas. Dodatkowe lokum dla przedszkola było gotowe już wiosną, ale mogło być uruchomione  dopiero od początku roku szkolnego 2022/2023, co wynikało  z procedur prawnych związanych z działalnością tego typu placówek.

Gratulacje dla władz samorządowych i życzenia dla maluchów i ich opiekunów  złożył Poseł na Sejm Władysław Kosiniak-Kamysz, doceniając starania o polepszanie warunków dla nauki i zabawy najmłodszych mieszkańców  naszej gminy. Zebrani mieli również przyjemność obejrzeć program artystyczny w wykonaniu przedszkolaków z grup Skrzaty, Słoneczka oraz Krasnale.

Dwukondygnacyjny obiekt wzniesiono w rejonie ul. Młyńskiej w Gdowie, w sąsiedztwie obecnego przedszkola. W ramach przedsięwzięcia wykonano również zbiornik retencyjny na deszczówkę oraz zagospodarowano teren wokół budynku. Powstał tam również  plac zabaw, dojście i dojazd, ogrodzenie nowego obiektu.

Inwestycję podzielono na dwa etapy. Budynek dla żłobka (pierwszego samorządowego w naszej gminie, dla 58 maluchów) ruszył już w styczniu (na parterze). Jednocześnie rozpoczęto drugi etap prac - adaptację pomieszczeń na piętrze na potrzeby starszych dzieci.

Koszt wykonania części przedszkolnej to ok. 2,5 mln zł. Natomiast samo wzniesienie obiektu i przeprowadzenie wszystkich prac, dzięki którym w Gdowie powstał wyczekiwany  żłobek to ok. 4.4 mln zł.
Pieniądze na inwestycję pochodziły z programu „Maluch+” (ok. 2 mln zł) oraz drugiej edycji rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (ok. 4 mln zł).Najnowsze artykuły