Pierzchów – powstaje łącznik Szkoły i sali gimnastycznej

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 03 czerwca 2022

Kilka tygodni temu rozpoczęła się rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Pierzchowie. Prace o wartości ponad 500 000,00zł. polegają na budowie łącznika pomiędzy Szkołą i salą gimnastyczną.

Zadanie obejmuje również wykonanie wewnętrznej instalacji wody, c.o, gazowej, elektrycznej,  utwardzenie dojść, wykonanie przyłącza wody, przebudowę przyłącza gazu oraz rozbiórkę istniejącej studni i istniejących przyłączy wody.

Wykonawcą prac jest Zakład Usługowy Remontowo Budowlany Jan Palej z Bochni.Najnowsze artykuły