Podsumowanie akcji "Bezpieczne wakacje"

InformacjeOświata 29 czerwca 2022

W związku z zakończeniem roku szkolnego nadszedł czas podsumowania profilaktycznej akcji „Bezpieczne Wakacje”, propagującej zasady bezpieczeństwa, która swoją inaugurację miała 5 czerwca 2022 roku na gdowskich błoniach.

Podczas plenerowego wydarzenia Gminna Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdowie wspólnie z Policją prowadziły punkty porad w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Duże zainteresowanie osób obecnych podczas wydarzenia, a także ważność poruszanych kwestii były powodem rozszerzenia akcji na wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Gdów. Tym samym chcieliśmy dotrzeć do osób, których nie było na gdowskim Zarabiu 5 czerwca.

Aby temat bezpieczeństwa dotarł do większości uczniów przygotowana i przekazana do szkół została prezentacja multimedialna. Poruszone w niej kwestie bezpieczeństwa na drogach, w szczególności dotyczyły niechronionych uczestników ruchu, tzn. pieszych i rowerzystów. W okresie kończącego się roku szkolnego i rozpoczynających wakacji uznaliśmy, że ważnym jest by na zajęciach przypomnieć uczniom jak ważne jest dbanie o swoje bezpieczeństwo. Prezentacja była skierowana do uczniów klas VI-VIII, którzy już w trakcie zajęć szkolnych zdobyli podstawową wiedzę w tym zakresie.

Dodatkowo dla uczniów klas I-V dzięki współpracy z Komisariatem Policji w Gdowie zaplanowano i przeprowadzono prelekcje dla uczniów prowadzone przez policjantów. Forma bezpośredniego spotkania z policjantem, możliwość bezpośredniego zadawania pytań, prezentacja sprzętu wykorzystywanego przez Policję została bardzo ciepło przyjęta przez dzieci i młodzież.

Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc policjantom z komisariatu Policji w Gdowie oraz dyrektorom i nauczycielom szkół, którzy włączyli się w akcję. Nie zamierzamy poprzestawać na tych działaniach i już planujemy kolejne, by stale przypominać o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Będziemy na bieżąco informować o nowych działaniach.

W związku z trwającymi wakacjami chcielibyśmy życzyć wszystkim dzieciom bezpiecznego i udanego wypoczynku pełnego niezapomnianych wrażeń.

                                                                                       

                                                                                     

 


Opis


Najnowsze artykuły