Spotkanie w ekopracowni

InformacjeOświata 06 marca 2024

W Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce powstała ekopracownia dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

W ubiegłym tygodniu szkoła, we współpracą z ekodoradcą z Gminy Gdów, przeprowadziła akcję edukacyjną dla dzieci z klas IV z terenu całej Gminy Gdów. Spotkanie miało na celu podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci z naszego terenu. W ramach spotkania prezentowano tematykę niskiej emisji uchwały antysmogowej, ale i zapobieganiu zmianom klimatycznych.

W dyskusji nt. postaw proekologicznych prowadzonej przez ekodoradcę oraz pracownika Instytutu Zrównoważonej Energii w Miękini uczestniczyło 190 uczniów.

Prelekcja  została zorganizowane w ramach projektu nr FEMP.02.05-IZ.00-0013/23 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski lata 2021-2027.Najnowsze artykuły