Zakorkowana ul. Młyńska. W planie nowa droga

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 13 września 2021

Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim wrócił problem natężonego ruchu w okolicy szkół i przedszkoli. Dla kierowców szczególnie uciążliwa jest sytuacja w Gdowie, gdzie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu rodzice dzieci mają kłopot z włączeniem się do ruchu z ul. Młyńskiej w ul. Łapanowską. Receptą na kompleksowe rozwiązanie tego problemu jest budowa nowego ciągu komunikacyjnego, który połączy Szkołę i Przedszkole z ul. Łapanowską (przed firmą AUTOBLACHEN). Prace projektowe są na zaawansowanym etapie i jeszcze w tym roku ma zostać złożony wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa nowej drogi rozpocznie się najwcześniej w przyszłym roku, natomiast od dawna podejmowane są próby znalezienia tymczasowego rozwiązania problemu. W tym celu odbyły się spotkania i wizje lokalne w terenie z udziałem władz gminy i sołectwa, pracowników Urzędu Gminy, Policji, inżynierów ruchu Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Pojawiały się różnorodne pomysły i konkretne propozycje rozwiązań m.in. „odwrócenie kierunku ruchu” na ul. Szkolnej, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Młyńskiej z ul. Łapanowską, połączenie ul. Młyńskiej z ul. Myślenicką poprzez ul. Krzywoustego i inne. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo drogowe nie wyraziły jednak zgody na proponowane rozwiązania. Swoje stanowisko argumentowały przede wszystkim niską skutecznością wskazanych rozwiązań bądź wręcz spotęgowaniem korków lub dodatkowym niebezpieczeństwem dla uczestników ruchu. Jako najbardziej racjonalny i jedyny sposób rozwiązania problemu wskazano zaprojektowanie i wybudowanie nowego ciągu komunikacyjnego, który kompleksowo rozwiąże problem i spowoduje rozładowaniu ruchu w tej okolicy.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że prace nad koncepcją nowego ciągu komunikacyjnego trwają od wielu miesięcy. Na obecnym etapie prac wiadomo już, że nowa droga zaprojektowana jest jako trakt o szerokości 6 metrów (dwa pasy ruchu o szerokości 3 metry). Dodatkowo, zaplanowano poszerzenia jezdni na łukach, 2-metrowy chodnik, przejścia dla pieszych, odwodnienie, oświetlenie uliczne.

Obecny stan zaawansowania prac w związku z projektowaniem i budową nowej drogi wygląda następująco:
1. Urząd Gminy Gdów uzyskał uzgodnienie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w zakresie projektowanych sieci. Obecnie opracowywane są projekty branżowe (przebudowy sieci energetycznej średniego napięcia, budowy oświetlenia projektowanej drogi, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego)
2. Został przygotowany projekt zmiany stałej organizacji ruchu do wprowadzenia po zrealizowaniu zadania
3. Wykonano projekt budowy drogi w celu uzyskania wymaganych opinii przez Zarząd Powiatu Wielickiego koniecznych do uzyskania decyzji na realizację inwestycji drogowej
4. Obecnie wyznaczane są również granice istniejących działek na potrzeby opracowania podziału nieruchomości związanej z wykupem gruntów pod inwestycję
5. Planowany termin złożenia wniosku o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej to listopad 2021r.
6. Szacowany koszt inwestycji to około 2,3 mln złotych.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 stycznia 2022

Umowa zawarta. Powstanie 100 przydomowych oczyszczalni ścieków

Informacje 18 stycznia 2022

Wyniki konsultacji społecznych

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play