• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Wednesday, 12 July 2017 r., Informacje

  Podatki lokalne

  Podatki 2018r.

  Informujemy, że wzory formularzy deklaracji oraz informacji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego pozostają bez zmian. Obowiązuje uchwała z 2015r.

  Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie uległy zmianie. Obowiązują uchwały z 2016 r. zamieszczone na stronie.

  Cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2018r. wynosi – 52,49 zł.
  Cena drewna tartacznego będąca podstawą ustalenia podatku leśnego w 2018r. wynosi – 197,06 zł.

  Zmiany w podatkach lokalnych od 2016r.

  Zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych wynikające z ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Przedstawione poniżej wybrane regulacje weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Nowe zasady przeliczania na ha przeliczeniowe - poniższa zmiana może powodować u niektórych podatników zmianę powierzchni ha przeliczeniowych gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy o podatku rolnym.

  Art. 4 ust. 7  ustawy o podatku rolnym ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz.1381 ze zm. ) otrzymuje brzmienie:

  Grunty pod stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

  1) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;

  2) 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

  Jednorazowa płatność podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  art. 6 ust. 11a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2014r., poz. 849 ze zm.)

  art. 6a. ust. 10 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.)

  art. 6. ust 7a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)

  Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - brak decyzji przy małej kwocie zobowiązania – obecnie jest to kwota 6,10 zł.

  art. 6 ust. 8a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. O podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2014r., poz. 849 ze zm.)

  art. 6a. ust. 6 a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz.1381 ze zm.)

  art. 6. ust 3a ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013r., poz. 465 ze zm.)

  Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą postępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. Do zmiany decyzji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05