Ukraińsko-Polskie Targi Pracy w Gdowie – Zapraszamy

W dniu 7 kwietnia 2022 r., od godziny 10:00 w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie mieszczącej się przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie (Gdów 1206), odbędą się Ukraińsko-Polskie Targi Pracy, na które serdecznie zapraszają organizatorzy – Gmina Gdów oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce.

W odpowiedzi na aktualną sytuację, która będzie miała znaczący wpływ na funkcjonowanie lokalnego rynku pracy, organizatorzy Ukraińsko-Polskich Targów Pracy w Gdowie w ramach działań wspierających zarówno uchodźców z Ukrainy oraz obywateli polskich poszukujących zatrudnienia, podjęli decyzję o realizacji wspomnianego wydarzenia. W ramach organizowanych targów pracy pracodawcy będą mogli uzyskać pomoc w znalezieniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach, a osoby poszukujące pracy otrzymają wsparcie w podjęciu odpowiedniego zatrudnienia. Podczas Targów będzie możliwość konsultacji z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

Zapraszamy do udziału wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zainteresowane znalezieniem zatrudnienia. Pracodawców zapraszamy do składania ofert pracy za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce, pod nr telefonu: 12 289 70 40.

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Wójta Gminy Gdów.


Ukraińsko-Polskie Targi Pracy w Gdowie – Zapraszamy