"Wielki Test Wiedzy o Gdowie” z okazji 750.rocznicy lokacji Gdowa

Gminna Biblioteka Publiczna w Gdowie zaprasza młodzież szkolną do udziału w „Wielkim Teście Wiedzy o Gdowie”, który zostanie zorganizowany pod Honorowym Patronatem Wójta Gmina Gdów Zbigniewa Wojasa. Konkurs wiedzy adresowany jest do uczniów starszych klas Szkoły Podstawowej w Gdowie
Głównymi celami Konkursu są:

  •  Promowanie i rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o Gdowie, w szczególności jego historii, ważnych miejscach, zabytkach, zasłużonych mieszkańcach, rzece Rabie.
  •  Przybliżenie młodzieży dziedzictwa kulturowego ziemi gdowskiej.
  •  Popularyzowanie kultury regionalnej.
  •  Rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją.
  •  Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
  •  Pogłębianie wiedzy o lokalnym życiu społecznym.

Rywalizacja będzie składać się z dwóch etapów. 8  listopada br. zostanie  przeprowadzony I etap eliminacji szkolnych, a następnie zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w finale, zaplanowanym na połowę listopada.
Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom zaplanowane  jest na 27 listopada 2022 roku w czasie uroczystego koncertu wieńczącego całoroczne obchody z okazji 750 rocznicy lokacji Gdowa.

Regulamin Konkursu dostępny jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gdowie, w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Gdowie oraz można go pobrać ze strony internetowej www.bibliotekagdow.pl

 

`Wielki Test Wiedzy o Gdowie” z okazji 750.rocznicy lokacji Gdowa