XIV Przegląd Artystyczny Młodzieży CK-art

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych do udziału w XIV Przeglądzie Artystycznym Młodzieży CK - art 2023, który odbędzie się w Centrum Kultury w Gdowie.

Konkurs, podobnie jak w latach ubiegłych, adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu wielickiego i powiatów ościennych. Obejmuje dokonania młodzieży we wszystkich dziedzinach twórczości.

Kwalifikacje w kategoriach taniec, muzyka oraz teatr odbędą się w formie online (zgłoszenia do 17 marca 2023 r.), natomiast w pozostałych kategoriach w wersji tradycyjnej (zgłoszenia w kat. literatura, fotografia, plastyka do 15 marca 2023 r.).

Wszystkie szczegóły na stronie Organizatora www.ck.gdow.pl

XIV Przegląd Artystyczny Młodzieży CK-art