Zapraszamy na prelekcję o technologii pasiecznej

26.03.2023 r. w budynku OSP w Gdowie, godz. 10:00 odbędzie się otwarta prelekcja nt. ” Technologia pasieczna z uwzględnieniem pozyskania mleczka pszczelego i homogenatu trutowego"
Wykładowcą będzie Wołodymir Małychin, autor m.in. opracowania praktycznej technologii pozyskiwania mleczka pszczelego, izolacji matek w cyklu rocznym, dwumatecznej gospodarki, a ostatnio przygotowania do zimowli wielu matek w jednej rodzinie (bank matek).

Wołodymir Małychin jest autorem 30 artykułów i monogramów w specjalistycznej prasie krajowej, 6 książek traktujących o szczególnej, nowatorskiej technologii pszczelnictwa i pozyskiwaniu preparatów leczniczych od pszczół, z nich cztery przetłumaczone na język polski:

  •  Pszczelarstwo – powrót do natury
  •  Mleczko pszczele i homogenat trutowy
  •  Dwumateczna gospodarka w cyklu rocznym
  •  Izolacja matek w cyklu rocznym

W ciągu ostatnich lat miał odczyty w wielu miastach Ukrainy, a także za granicą -w Kazachstanie, Białorusi, Polsce (w Pszczelej Woli, podczas Apisławii).

Na prelekcję zapraszają Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas i Koło Pszczelarzy w Gdowie.

Zapraszamy na prelekcję o technologii pasiecznej