• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Tuesday, 1 May 2018 r., Informacje

  Wzrosną ceny za odbiór śmieci

  W 2018r. wzrośnie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka spowodowana jest znacznie większymi cenami zaoferowanymi w przetargu przez firmy odbierające odpady.

  Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować. Dlatego wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat ma być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

  Dotychczasowe stawki opłat ponoszone przez mieszkańców obowiązywały od października 2013r. i w przypadku selektywnego sposobu gromadzenia odpadów (około 98% mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów) wynosiły miesięcznie:
  1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 8,00 zł,
  2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 16,00 zł,
  3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 24,00 zł,
  4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 32,00 zł.

  Z opłat wpłacanych przez mieszkańców finansowane były koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, które w ubiegłych latach wynosiły około 97 000zł. za miesiąc.

  Jesienią Gmina Gdów ogłosiła przetarg na kolejne 24 miesiące na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w Gminie Gdów oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Usługa będzie realizowana do grudnia 2019r. (2 lata).

  Na realizację zadania w ciągu dwóch najbliższych lat Gmina zarezerwowała łącznie 2 700 000,00zł. tj. 112 500zł. na miesiąc. W postępowaniu przetargowym wpłynęły 3 oferty. Miesięczny koszt realizacji usługi zaproponowany przez firmy wahał się od  160 920,00zł. do 239 999,76zł. Oznacza to, że cena najniższej oferty jest o około 63 000zł. miesięcznie droższa niż dotychczas.

  Możliwe przyczyny wzrostu cen proponowanych przez wykonawców są następujące:
  - Wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców:
  2015r. – firma odebrała 1 519 ton odpadów zmieszanych; a zmieszanych i segregowanych łącznie było 2 542,60 tony,
  2016r. – firma odebrała 2 493,22 tony odpadów zmieszanych; a zmieszanych i segregowanych łącznie było 3 468,37 tony ,
  - wzrost opłat za korzystanie ze środowiska – W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6.03.3017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Powoduje ono, że od początku 2018 r. opłaty za składowanie odpadów komunalnych będą stopniowo wzrastać. W 2020 r. za składowanie jednej tony trzeba będzie zapłacić 270 zł, czyli ponad dwa razy więcej niż kosztuje to obecnie,
  - wzrost opłat na instalacji przetwarzania odpadów,
  - podwyżki płac pracowników firm odbierających odpady w związku z podwyżką płacy minimalnej i problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

  W ostatnich tygodniach 2017r. w Urzędzie Gminy trwały wyliczenia nowych stawek opłat – mówi Wójt Zbigniew Wojas. Nad propozycjami pracowała również Rada Gminy Gdów.  Wspólnie analizowaliśmy różnorodne warianty dotyczące ustalenia nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami oraz ewentualną zmianę sposobu naliczania opłat - dodaje.

  Ostatecznie, na ostatnim posiedzeniu Rada Gminy Gdów podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaliła wysokości stawek. Wcześniej projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy.

  Od 1 stycznia 2018r. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbieranie i odbierane z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
  1) dla gospodarstwa domowego jednoosobowego – 12,50 zł,
  2) dla gospodarstwa domowego dwuosobowego – 25,00 zł,
  3) dla gospodarstwa domowego trzyosobowego – 37,50 zł,
  4) dla gospodarstwa domowego czteroosobowego i większego – 50,00 zł.

Galeria

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05