• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Wednesday, 14 August 2019 r., Informacje

  Z A W I A D O M I E N I E

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Gdów zwołuje XIV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 22 sierpnia 2019 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1.    Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2.    Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3.    Przyjęcie Protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Gdów.
  4.    Informacja o pracy Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  5.    Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  6.    Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  7.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok.
  9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Gdów  z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
  10.    Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach.
  11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
  12.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów. 
  13.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest     Gmina Gdów za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
  i opiekuńczej.
  14.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gdów.
  15.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działania organu wykonawczego.
  16.    Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  17.    Oświadczenia i komunikaty.
  18.    Zakończenie obrad.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05