Zaproszenie do udziału w programie dot. bioodpadów komunalnych

Informacje 27 października 2023

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Gdów przystąpiła do ogólnopolskiego przedsięwzięcia „Bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u źródła w Polsce”, które realizowane jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.
 

Działania adresowane są do mieszkańców posiadających przydomowe kompostowniki, a ich celem będzie opracowanie wskaźników dotyczących poziomów recyklingu „u źródła”.

Poszukujemy mieszkańców ochotników, którzy podejmą się współpracy w ramach badania prowadzonego przez cały 2024 rok. Gospodarstwa domowe, które przystąpią do programu otrzymają z gminy Gdów do uzupełnienia ankiety, formularze / dzienniczki. Przez tydzień w każdym miesiącu (dowolny tydzień w styczniu, dowolny tydzień w lutym itd.) będą zapisywać ilości bioodpadów wrzucanych do kompostownika (z podziałem na kuchenne / ogrodowe) i po zakończonym miesiącu przesyłać je do Urzędu Gminy. Wszystkie gospodarstwa biorące udział w badaniu będą dla IOŚ-PIB anonimowe, potrzebna będzie ilość mieszkańców w gospodarstwie, rodzaj zabudowy, rodzaj diety itp., wyniki badań będą wysyłane co miesiąc do Instytutu.

Po zakończeniu badań zostaną opracowane wskaźniki, które zostaną zaakceptowane przez organy weryfikujące/kontrolujące poziomy recyklingu. Uzyskany wynik będzie uśredniony w Polsce i niewątpliwie wpłynie na osiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu naszej gminy.

Zachęcamy chętnych mieszkańców do przystąpienia do programu, w ten sposób możemy mieć wpływ na gospodarkę odpadami komunalnymi w naszej gminie, kontakt z koordynatorem: Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Tomasz Miszczyk tel. 12 2888 111.

Termin zgłaszania chęci przystąpienia do programu: 10 listopad 2023 r.


Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 04 marca 2024

Prace na drogach gminnych

Informacje 01 marca 2024

75. Sesja Rady Gminy Gdów

InformacjeWydarzeniaSport 04 marca 2024

Spotkanie z Wiceministrem Sportu i Turystyki