• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Friday, 29 November 2019 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 5 grudnia 2019 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  4. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2019 rok.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/69/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Gdów na rok szkolny 2019/2020.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Gdowie poprzez zmianę siedziby.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gdów do realizacji rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gdów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na ternie gminy Gdów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gdów oraz przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Gdów.
  17. Przyjęcie Informacji Wójta Gminy Gdów o przynależności Gminy do stowarzyszeń i związków.
  18. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Gdów o analizie oświadczeń majątkowych radnych Gminy Gdów na początek kadencji oraz za 2018 r.
  19. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  20. Oświadczenia i komunikaty.
  21. Zakończenie obrad.

                                                                   Tadeusz Ciężarek
                                                            Przewodniczącyc Rady Gminy

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05