• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium gminne

Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Wednesday, 22 July 2020 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 30 lipca 2020 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Przyjęcie Protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Gdów.
  4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  6. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2020 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdowie.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunicach.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Gdów z dnia 25 kwietnia 2019 r., zmienionej uchwałami nr: XIX/118/2019 z 5 grudnia 2019 r., XXII/147/2020 z 30 stycznia 2020 r., XXIII/155/2020 z 27 lutego 2020 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, i opłaty targowej.
  13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gdów, warunków i zasad korzystania z nich, oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
  14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gdów.
  15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców gminy przed coraz większą ekspozycją na sztuczne pola elektromagnetyczne o coraz szerszym zakresie częstotliwości.
  17. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  18. Oświadczenia i komunikaty.
  19. Zakończenie obrad.

  Sesja odbędzie się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa oraz sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19.

                                                                                 Tadeusz Ciężarek
                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05