• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Friday, 11 August 2017 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Przewodniczący Rady Gminy Gdów zwołuje XLIV Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 16.11.2017 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
  6. Wnioski i zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  8. Wystąpienia radnych powiatowych.
  9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2017 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/203/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów na lata 2017-2025.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gdów.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłat do niektórych grup taryfowych za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Gdów do Wielickiego Klastra Energii.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie wyników „Analizy zmian w gospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Gdów”.
  18. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania Zarządzeń Wójta Gminy Gdów wydanych w 2016 roku.
  19. Przyjęcie Sprawozdania z wykonania Uchwał Rady Gminy Gdów uchwalonych w 2016 roku.
  20. Przyjęcie informacji Wójta Gminy Gdów o analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
  21. Przyjęcie Informacji Przewodniczącego Rady Gminy Gdów o analizie oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Gdów za 2016 rok.
  22. Odpowiedzi Wójta na interpelacje, wnioski i zapytania.
  23. Oświadczenia i komunikaty.
  24. Zakończenie obrad.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05