• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Tuesday, 15 May 2018 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Gdów zwołuje LIII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 24 maja 2018 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LI Sesji Rady Gminy Gdów.
  4. Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy Gdów.
  5. Informacja o pracy Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  6. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
  7. Wnioski i zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  8. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  9. Wystąpienia radnych powiatowych.
  10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2017 r.
  a) Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2017 r.:
  b.) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2017 r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  c.) przedstawienie Radzie Gminy uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2017 r.
  d.) dyskusja
  e.) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2017 r.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2017 r.
  a.) przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów absolutorium dla Wójta Gminy Gdów za 2017 r.
  b.) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Kolegium RIO                           w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów za 2017 r.
  c.) dyskusja
  d.) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2017 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/330/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kunice.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Łapanów wykonania zadania własnego z zakresu oświetlenia ulicznego.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
  18. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego funkcję zarządcy drogi wojewódzkiej nr 967 dla zadania "Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 967 na odcinku (około 1,2km) od ronda na ul. Myślenickiej w Gdowie do skrzyżowania z drogą gminną nr 560124K w msc. Fałkowice".
  19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
  20. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania zarządcy drogi wojewódzkiej nr 967 w zakresie utrzymania letniego i zimowego nawierzchni chodnika w msc. Gdów.
  21. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Małopolskiego funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 966 dla zadania "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 obejmujący odcinek po prawej stronie (około 0,2km) od ul. Cmentarnej w kierunku ronda na ul. Krakowskiej w Gdowie oraz na dalszym odcinku (około 1,2km) strona lewa od ronda w kierunku Bilczyc do istniejącego chodnika przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 560120K (Bilczyce / Gdów) z uwzględnieniem budowy zatoki lewo i prawostronnej.
  22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Małopolskiemu.
  23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej.
  24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gdowie.
  25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania.
  26. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017.
  27. Przyjęcie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gdów.
  28. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  29. Oświadczenia i komunikaty.
  30. Zakończenie obrad.

                                                                    Tadeusz Ciężarek
                                                               Przewodniczący Rady Gminy

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05