• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Monday, 11 June 2018 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Gdów zwołuje LVIII Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 15 listopada 2018 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad LVII Sesji Rady Gminy Gdów.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym.
  5. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy.
  6. Wnioski i zapytania przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  8. Wystąpienia radnych powiatowych.
  9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gdów na 2018 r.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/330/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gdów.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu Współpracy Gminy Gdów z organizacjami pozarządowymi poraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gdów – „Zmiana Studium – UCPE.3”.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów”.
  16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwłę Nr XLIX/356/2018 Rady Gminy Gdów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, ustalenia na rok 2018 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
  17. Przyjęcie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
  18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gdów.
  19. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  20. Oświadczenia i komunikaty.
  21. Zakończenie obrad.

                                                                         Tadeusz Ciężarek
                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05