• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!
RSS

Aktualności

 • Thursday, 6 June 2019 r., Informacje

  Zawiadomienie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Przewodniczący Rady Gminy Gdów zwołuje XI Sesję Rady Gminy Gdów na dzień 13 czerwca 2019 r. tj. czwartek o godz. 13:00 w budynku Urzędu Gminy Gdów (sala obrad na II piętrze)

  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych.
  2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.
  3. Przyjęcie Protokołu z X Sesji Rady Gminy Gdów.
  4. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek pomocniczych (sołectw).
  5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Gdów z okresu międzysesyjnego.
  7. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.
  a) Omówienie przez Wójta Gminy Gdów Raportu o stanie Gminy Gdów za rok 2018.
  b) Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Raportu.
  c) Debata.
  d) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów wotum zaufania.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r.
  a) Przedłożenie Radzie Gminy przez Wójta Gminy sprawozdania finansowego
  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów.
  b) Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego
  oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r. przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  c) Przedstawienie Radzie Gminy uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 r.
  d) Przedstawienie opinii komisji stałych na temat Sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r. wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gdów.
  e) Dyskusja.
  f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r.
  a) Przedstawienie wniosku przez Komisję Rewizyjną w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gdów absolutorium dla Wójta Gminy Gdów za 2018 r.
  b) Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady uchwały Kolegium RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gdów odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów za 2018 r.
  c) Przedstawienie opinii komisji stałych.
  d) Dyskusja
  e) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gdów z tytułu wykonania budżetu Gminy Gdów za 2018 r.
  11. Odpowiedzi Wójta Gminy na interpelacje, wnioski i zapytania.
  12. Oświadczenia i komunikaty.
  13. Zakończenie obrad.

                                                                  Tadeusz Ciężarek
                                                            Przewodniczący Rady Gminy

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05