"Cyberbezpieczny Samorząd"-aplikujemy o środki

Informacje 06 czerwca 2024

W ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” Gmina Gdów stara się o dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, w ramach działania 2.2. Wzmacnianie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. 

Głównym celem programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla samorządów w:

  • zakresie rozwiązań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa,
  •  stworzeniu silnej i odpornej infrastruktury bezpieczeństwa informacji.

 Projekt zakłada, że dzięki wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań technologicznych, jednostki samorządowe będą w stanie skutecznie:

  • minimalizować ryzyko incydentów, 
  • chronić dane obywateli 
  • zapewnić stabilność działania usług publicznych.


Najnowsze artykuły