Dofinansowanie do budowy placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Gdów

Inwestycje i infrastruktura 08 września 2023

Gmina Gdów z dofinansowaniem na „Utworzenie placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami w miejscowości Gdów” w ramach pierwszego naboru do programu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Projekt ma na celu utworzenie ogólnodostępnego i integracyjnego placu zabaw w Gdowie, który zapewni dostępność przestrzeni publicznej osobom z niepełnosprawnościami. Głównym celem jest uniknięcie dyskryminacji i stygmatyzacji tych osób, umożliwienie im rozwijania swoich umiejętności poznawczych, motorycznych i społecznych w atmosferze równości z innymi użytkownikami.

Projekt zakłada budowę placu zabaw pozbawionego barier architektonicznych, który będzie dostępny dla wszystkich użytkowników. Dzieci o różnym poziomie sprawności będą mogły bawić się razem, tworząc przyjazne i integracyjne środowisko.

Obecnie na terenie gminy Gdów nie istnieje plac zabaw, który spełniałby kryteria integracyjności i dostępności dla dzieci o różnym poziomie sprawności. Ten projekt ma na celu wypełnienie tej luki i zapewnienie wszystkim dzieciom równej szansy na korzystanie z placu zabaw. Wprowadzenie takiego placu zabaw przyczyni się do poprawy jakości życia dzieci z niepełnosprawnościami, umożliwiając im uczestnictwo w aktywnościach rekreacyjnych i społecznych w bezpiecznym i przyjaznym środowisku.

Realizacja Projektu możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z funduszu PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wartość zadania 655 tyś zł. Przyznana kwota dofinansowania zadania 524 tyś zł. Środki własne Gminy 131 tyś. zł. Planowany termin realizacji zadania: marzec – wrzesień 2024 r.Najnowsze artykuły

InformacjeInwestycje i infrastruktura 27 listopada 2023

Przetarg na budowę przyszkolnej hali sportowej w Wiatowicach ogłoszony

InformacjeInwestycje i infrastruktura 23 listopada 2023

Nowe nakładki asfaltowe

InformacjeInwestycje i infrastruktura 21 listopada 2023

Rozpoczęła się budowa chodnika w Niegowici