Inf. dot. odbiór odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych w m. Klęczana

Informacje 20 listopada 2023

Odbiór odpadów komunalnych oraz wielkogabarytowych w m. Klęczana w dniu 21 listopada 2023 r.

Odpady prosimy wystawiać normalnie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem. W przypadku braku możliwości odbioru (w związku z planowanymi pracami związanymi z remontem nawierzchni) odpady zostaną odebrane w najbliższym możliwym terminie.


Najnowsze artykuły