Informacja o rozpoczęciu remontu drogi powiatowej 2007K (Cichawa-Grodkowice)

Informacje 09 lipca 2024

Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, informuje, iż rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2007K w km od 0+085,00 do km 3+090,00 w miejscowościach Cichawa  i Grodkowice, Powiat Wielicki” (odcinek drogi o nawierzchni tłuczniowej). realizowanego przez Firmę:CEMEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Krakowiaków 46, 02-255 Warszawa planowane jest od 15.07.2024 roku.

Należy spodziewać się utrudnień w ruchu, wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, dopuszcza się chwilowe wstrzymanie ruchu. Ruch drogowy będzie sterowany. Do końca m-ca lipca br. wykonana zostanie podbudowa z kruszywa i remont przepustów.

W m-cu sierpniu droga powiatowa będzie etapami zamykana dla ruchu kołowego w związku  z wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego. Na przełomie sierpnia i września realizowany będzie remont systemu odwodnienia drogi (odmulanie rowów) oraz remont -uzupełnianie poboczy.

Zalecany objazd drogami powiatowymi: 2017K przez miejscowości Cichawa -Krakuszowice -Szczytniki -Brzezie (do DK94)  oraz 2018K przez miejscowości Cichawa - Książnice - Łężkowice -Targowisko (do DK94).

Osoba wyznaczona do kontaktu ze strony Wykonawcy robót: Kierownik P. Paweł Białek - tel. 667 730 133

Poniżej mapa orientacyjna z układem drogowym w rejonie planowanego remontu DP 2007K


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach