• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Aktualności

**************************************************************************

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących:

1. opóźnień odbioru odpadów,
2. niedostarczenia do nieruchomości worków lub pojemników na odpady,
3. uszkodzenia lub wymiany pojemnika,
4. powstawania dzikich wysypisk na terenie naszej gminy,      
prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w tutejszym urzędzie za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pok. 9 lub 10 - parter), tel. 12/ 251 04 95, 12/ 251 05 50.

Z góry dziękujemy za każde zgłoszenie

**************************************************************************

Wójt Gminy Gdów zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Ekologiczną ARKA na „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019” oraz do udziału w gminnym konkursie na Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019 r. z terenu Gminy Gdów. Za część merytoryczną odpowiadają: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów.

Wszelkie informacje dotyczące obu konkursów dostępne są na stronie internetowej www.gdow.pl oraz w placówkach oświatowych.

Regulamin Fundacji Ekologicznej ARKA na „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”

Regulamin gminnego konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019” z terenu Gminy Gdów

Karta zgłoszeniowa do gminnego konkursu „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2019”z terenu Gminy Gdów

 

**************************************************************************

Urząd Gminy Gdów przypomina, iż 28 lutego 2019 r. upłynął termin płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I kwartał 2019 r. 

Prosimy Mieszkańców o dokonywanie płatności.

**************************************************************************

Przedsiębiorco,

Wójt Gminy Gdów informuje, iż przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, w myśl art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), zobowiązani są do posiadania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonej  działalności gospodarczej. Umowa  ta, powinna być zawarta z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Gdów. Wójt Gminy powadzi ewidencję  w/w umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców w celu sprawowania kontroli wykonywania przez nich  obowiązków wynikających z przytoczonej ustawy.
W związku z powyższym, jest Pan/Pani zobowiązany/a do przedłożenia aktualnej umowy i ostatniego dowodu uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z prowadzonej działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Gdów, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 10 (parter) w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Wójt Gminy Gdów informuje, iż marszałek województwa, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.), prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr funkcjonuje od dnia 24 stycznia 2018 r.  Powyższa baza dostępna jest na stronie internetowej: https://bdo.mos.gov.pl/web/

**************************************************************************

Ekologia wśród najmłodszych

Już po raz piąty,  9 czerwca 2018 r. podczas odbywającego się Święta Niezapominajki, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Gdowie zorganizował akcję zbierania surowców wtórnych w ramach edukacji ekologicznej dzieci.
W tym roku, za przyniesione przez dzieci surowce wtórne, w tym: puszki ALU, butelki PET, nakrętki oraz makulaturę można było otrzymać: lawendę, kocimiętkę, galardię, kosmos, naparstnicę, funkię, szałwię, miętę, curry, bazylię, tymianek, rozmaryn oraz liliowce.

Każde dziecko odwiedzające nasze stoisko otrzymało specjalnie przygotowaną kolorowankę - Dbamy o środowisko.

W Święcie uczestniczyła m.in. Fundacja Ekologiczna Arka z Mobilnym Centrum Edukacji Ekologicznej – w którym można było skorzystać m.in. z: kina bez prądu (korzystając ze specjalnie przygotowanych rowerów dzieci mogły pedałując oglądać film), pracowni komputerowej napędzanej energią zieloną, logiczno – zręcznościowych gier komputerowych oraz gier i prezentacji edukacyjno – ekologicznych

**************************************************************************

Urząd Gminy Gdów informuje, iż w związku z awarią serwera portalu Mój Gdów, na którym zamieszczony został sondaż na „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2018 r. z terenu Gminy Gdów” konkurs zostaje anulowany. Awaria serwera powstała z przyczyn niezależnych od Organizatora i Patrona medialnego. Widniejące na portalu wyniki nie są miarodajne i nie obrazują faktycznej liczby oddanych głosów.


Jednocześnie informujemy, iż wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają upominki od Organizatora.

     *********************************************************************

Zachęcamy do głosowania na najpiękniejszy „List dla Ziemi” z terenu gminy Gdów. Organizatorem konkursu, nad którym Mój Gdów objął patronat medialny, jest Gmina Gdów. Autorzy 3 listów, którzy zdobędą najwięcej głosów w ankiecie otrzymają nagrody rzeczowe.

Głosy można oddawać do 3 czerwca 2018 r. na stronie www.mojgdow.pl

Wójt Gminy Gdów zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Ekologiczną ARKA na „Najpiękniejszy List dla Ziemi 2018” oraz do udziału w gminnym konkursie przeprowadzanym na zasadzie sondażu na Najpiękniejszy List dla Ziemi 2018 r. z terenu Gminy Gdów. Za część merytoryczną odpowiadają: Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów oraz Ekodoradca Gminy Gdów.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów dostępne są na stronie internetowej www.gdow.pl oraz
w placówkach oświatowych.

Regulamin konkursu Fundacji Ekologicznej ARKA "Najpiękniejszy List dla Ziemi 2018"

Regulamin gminnego konkursu "Najpiękniejszy list dla Ziemi 2018 r. z terenu Gminy Gdów"

**************************************************************************

Urząd Gminy Gdów przypomina, iż 28 lutego 2018 r. upłynął termin płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r. 

Prosimy Mieszkańców o dokonywanie płatności.

**************************************************************************

W przypadającym na 18.02.2018 r. Dniu Baterii, Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów, rozstrzygnął konkurs zorganizowany dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Gdów  "Zbieraj zużyte baterie".

Na podstawie ilości uczniów, szkoły zostały przyporządkowane do jednej z trzech kategorii konkursowych:

I kategoria - szkoły podstawowe do 100 uczniów (Bilczyce, Jaroszówka, Książnice, Marszowice, Wiatowice),

II kategoria - szkoły podstawowe od 100 do 200 uczniów (Pierzchów, Szczytniki, Winiary, Zręczyce),

III kategoria - szkoły podstawowe powyżej 200 uczniów (Gdów - klasy I-VI, Gdów klasy VII wraz z pozostałymi klasami gimnazjalnymi, Niegowić wraz z pozostałymi klasami gimnazjalnymi).

Łącznie zebrano 434,05 kg zużytych baterii.

A oto lista Laureatów konkursu:

 • w I kategorii zwyciężyła SP z Jaroszówki - uczniowie zebrali łącznie 88,8 kg zużytych baterii,
 • w II kategorii zwyciężyła SP z Winiar - uczniowie zebrali łącznie 45,9 kg zużytych baterii,
 • w III kategorii zwycieżyła SP z Niegowici - uczniowie zebrali łącznie 72,4 kg zużytych baterii.

Laureatom i wszystkim Uczestnikom konkursu "Zbieraj zużyte baterie" serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Wręczenie nagród już wkrótce!

 

**************************************************************************

Urząd Gminy Gdów przypomina, iż 30 listopada 2017 r. upłynął termin płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r. 

Prosimy Mieszkańców o dokonywanie płatności.

**************************************************************************

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Gdów odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom konkursu plastycznego "Zmieniamy powietrze na lepsze".

Ponadto wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursie, kubki oraz kalendarze na rok 2018, które powstały z prac Laureatów.

Kalendarz na 2018 r. - do pobrania

**************************************************************************

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów zaprasza szkoły podstawowe, mające siedzibę na terenie Gminy Gdów, do udziału w konkursie "Zbieraj zużyte baterie". Celem konkursu jest edukacja proekologiczna dzieci i młodzieży oraz zbiórka zużytych baterii.

Wszelkie informacje dostępne w Regulaminie konkursu "Zbieraj zużyte baterie".

Formularz uczestnictwa w Konkursie.

**************************************************************************

W przypadającym na 14 listopada 2017 r. Dniu Czystego Powietrza nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego przez Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ekodoradcę Gminy Gdów pod nazwą „Zmieniamy powietrze na lepsze!”.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Łącznie wpłynęło 126 prac, w tym w kategorii:

•    I – III klasy szkół podstawowych - 55 prac: SP Gdów – 4 prace, SP Marszowice – 8 prac, SP Winiary – 7 prac, SP Bilczyce – 16 prac, SP Jaroszówka – 7 prac, SP Niegowić – 3 prace, SP Pierzchów – 10 prac,

•    IV – VI klasy szkół podstawowych - 55 prac: SP Winiary – 2 prace, SP Marszowice – 4 prace, SP Bilczyce – 1 praca, SP Gdów – 5 prace, SP Szczytniki – 7 prac, SP Niegowić – 17 prac, SP Wiatowice – 12 prac, SP Pierzchów – 1 praca, SP Jaroszówka – 6 prac,

•    VII klasy szkół podstawowych wraz z klasami gimnazjalnymi – 16 prac: SP Gdów – 4 prace,
SP Pierzchów – 2 prace, SP Szczytniki – 2 prace, SP Niegowić – 2 prace, SP Wiatowice – 3 prace, SP Jaroszówka – 3 prace.

Komisja konkursowa ostatecznie, po długich dyskusjach i naradach, zdecydowała przyznać następujące miejsca:


•    w kategorii I – III
1.    Maja Wilkosz – kl. III b SP Gdów
2.    Franciszek Tarnowski – kl. III SP Bilczyce
3.    Franciszek Liszka – kl. III d SP Gdów                                                                               wyróżnienie – Amelia Manys – kl. III SP Bilczyce

•    w kategorii IV – VI
1.    Olga Tuleja – kl. VI – SP Marszowice
2.    Sebastian Stopa – kl. VI SP Marszowice
3.    Agnieszka Dudek – kl. VI SP Marszowice                                                                        wyróżnienie – Anita Chwastek – kl. VI a – SP Niegowić

•    w kategorii VII wraz z gimnazjum
1.    Aleksandra Czubek – kl. VII SP Jaroszówka
2.    Zuzanna Knapik – kl. VII a SP Gdów
3.    Oliwia Zagól – kl. VII SP Jaroszówka                                                                             wyróżnienie – Liwia Konieczny – kl. VII SP Jaroszówka

Wszystkim Uczestnikom składamy serdeczne gratulacje i podziękowania za tak liczny udział i zaangażowanie w przygotowaniu prac na konkurs plastyczny.

W późniejszym terminie każdemu Uczestnikowi zostanie wręczony dyplom uczestnictwa w konkursie plastycznym wraz z drobnym upominkiem, natomiast Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

 

Galeria nagrodzonych prac

•    w kategorii I – III

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

wyróżnienie

 

•    w kategorii IV – VI

I miejsce

"Nie chowaj się, nie zakładaj maski"

 

II miejsce

"Wybieraj!"

 

III miejsce

"Oddychaj świeżym powietrzem"

 

wyróżnienie

 

•    w kategorii VII wraz z gimnazjum

I miejsce

 

II miejsce

 

III miejsce

 

wyróżnienie

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursu Plastycznego "Zmieniamy powietrze na lepsze"

**************************************************************************

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Ekodoradca Gminy Gdów zapraszają do udziału w konkursie plastycznym ZMIENIAMY POWIETRZE NA LEPSZE! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, a ich prace ozdobią kalendarz na 2018 rok.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży Zmieniamy powietrze na lepsze

**************************************************************************

W dniu 23.10.2017 r. pracownicy Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gdów, przekazali Dyrektorom Szkół Podstawowych  (SP w Jaroszówce, SP w Książnicach, SP w Wiatowicach) zaangażowanym w organizację tegorocznego Święta Niezapominajki orgnizowanego w dniu 10.06.2017 r. na Gdowskim Zarabiu, zgniatarki do butelek i puszek zakupione za środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży surowców wtórnych przyniesione przez dzieci.

**************************************************************************

Urząd Gminy Gdów przypomina, iż 31 sierpnia 2017 r. upłynął termin płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za III kwartał 2017 r. 

Prosimy Mieszkańców o dokonywanie płatności.

**************************************************************************

Pomimo niesprzyjającej pogody w dniu 3 września 2017 r. podczas Gdowskiego Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej organizowanego na Gdowskim Zarabiu w zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie oraz przeterminowane lekarstwa pracownicy Urzędy Gminy Gdów - Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przekazali Mieszkańcom jabłka z jednego z gminnych sadów oraz ekologiczne gadżety.

 

**************************************************************************

W dniu 3 września 2017 r. w zamian za przyniesione zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz przeterminowane lekarstwa można będzie otrzymać pysze i zdrowe jabłka!!!

Wszystkich bardzo gorąco zapraszamy do udziału w akcji "Recykling daje owoce".

**************************************************************************

Urząd Gminy Gdów przypomina, iż 31 maja 2017 r. upłynął termin płatności z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za II kwartał 2017 r. 

Prosimy Mieszkańców o dokonywanie płatności.

**************************************************************************

Ekologia wśród najmłodszych

W dniu 10.06.2017 r. podczas odbywającego się na gdowskim Zarabiu Święta Niezapominajki, Urząd Gminy w Gdowie po raz czwarty zorganizował akcję zbierania surowców wtórnych w ramach edukacji ekologicznej dzieci pod hasłem „Bądź Eko - segreguj odpady".

W tym roku, za przyniesione przez dzieci surowce wtórne, w tym: puszki ALU, butelki PET, butelki szklane oraz makulaturę można było otrzymać:

- sadzonki krzewów: budleja, pięciornik, tawuła lub jodła;

- sadzonki kwiatów: szałwia, kosmos, stokrotka marokańska, dalia, goździk, nachyłek, begonia, surfinia, starzec, lobelia;

- ekogadżet: stojak memo KOZA MELA, notes OWL z długopisem, ekologiczne torby, zakładki do książek, skakanki FROGGY i LADYBUG, stojaki na szczoteczkę do zębów CROCO, temperówki HAPPY FACE, zestaw memo, kredki oraz pojemniki na długopisy w formie mini koszy na odpady.

Podczas tegorocznej akcji zebrano: 42 kg puszek aluminiowych, 24 worki z butelkami PET, 3 worki z butelkami szklanymi oraz 9 worków z makulaturą.

**************************************************************************

Przelicznik - Ekogadżety i sadzonki za surowce wtórne

**************************************************************************

Ekologia wśród najmłodszych

W dniu 10.06.2016 r. podczas odbywającego się na gdowskim Zarabiu Święta Niezapominajki, Urząd Gminy w Gdowie po raz trzeci zorganizował akcję zbierania surowców wtórnych w ramach edukacji ekologicznej dzieci.

W tym roku, za przyniesione przez dzieci surowce wtórne, w tym: puszki ALU, butelki PET, butelki szklane oraz makulaturę można było otrzymać sadzonki aksamitek oraz begonii.

Podczas tegorocznej akcji zebrano: 45 kg puszek aluminiowych, 31 worków z butelkami PET, 2 worki z butelkami szklanymi oraz 13 worków z makulaturą.

 

**************************************************************************

Ekologia wśród najmłodszych

W dniu 16.05.2015 r. podczas odbywającego się na gdowskim Zarabiu Święta Niezapominajki, Urząd Gminy Gdów po raz drugi zorganizował akcję zbierania surowców wtórnych w ramach edukacji ekologicznej dzieci pod hasłem „Ekologia wśród najmłodszych”.

Przyniesione przez dzieci surowce wtórne, w tym:
5 puszek aluminiowych lub
5 butelek PET lub
5 butelek szklanych lub
2 kg makulatury,
były wymieniane na sadzonki kwiatów: aksamitek, begonii, werbeny, lobelii.

Podczas tegorocznej akcji rozdano 1000 sadzonek kwiatów oraz zebrano: 57 kg puszek aluminiowych, 150 kg butelek PET, 180 kg butelek szklanych oraz 250 kg makulatury.

**************************************************************************

Urząd Gminy w Gdowie przypomina o upływającym w dniu 28.02.2015 r. terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2015 r.

**************************************************************************

Urząd Gminy w Gdowie organizuje dodatkową zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w dniu 02.03.2015 r. na zasadzie wystawki przed posesje.

Zużyty sprzęt należy wystawić do godz. 8.00.

**************************************************************************

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Gdów, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

PALENIE ŚMIECI ZABIJA (broszura do pobrania).

**************************************************************************

Opóźnienie w odbiorze odpadów

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które w dniu 30.12.2014 r. (wtorek) nie zostały odebrane w miejscowościach: Stryszowa i Zręczyce zostaną odebrane w dniu następnym tj. 31.12.2014 r. (środa).

Prosimy o pozostawienie koszy przed posesjami.

**************************************************************************

Informujemy, iż harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w roku 2015 znajdują się w zakładce Harmonogramy zbiórki odpadów.

**************************************************************************

W dniu 27.10.2014 r. na terenie Gminy Gdów zlikwidowano dzikie wysypisko powstałe na obrzeżach lasu w Zagórzanach. Pomimo istniejącej tabliczki z wyraźnym zakazem wysypywania odpadów miejsce to stało się "wygodnym" terenem do nielegalnego pozbywania się śmieci.
W wyniku prac porządkowych zebrano ponad 9 m3 odpadów w tym: butelki plastikowe, szkło, zużyte pieluchy, opony, odpady wielkogabarytowe, a także odpady remontowe.

W przypadku, gdy zauważą Państwo, że ktoś nielegalnie wyrzuca śmieci na terenie Naszej Gminy, prosimy o zgłaszanie zaistniałego faktu na Komisariat Policji lub do Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Dzięki interwencji Mieszkańców nasze środowisko będzie czyste.

 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przed i po uporządkowaniu tego terenu.


 

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05