• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Informacje z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2019 r.:

• Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
  os. Rzeka 133
  34-451 Tylmanowa


2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Gdów:

-->  zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01):

• MBP CHOCZNIA, ul. Kościuszki 304, 34-123 Chocznia,

• MBP EMPOL Tyulmanowa, os. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa,

• MBP REMONDISKraków, ul. Połłanki 64, 30-740 Kraków,

• MBP Miki Recykling Kraków, ul. Nad Drwiną 33, 31-841 Kraków,

• MBP Myślenice, ul. Ujejskiego 341, 32-400 Myślenice

--> odpadów ulegających biodegradacji (20 02 01) oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (20 01 08):

• kompostownia odpadów zielonych, Chocznia, ul. T. Kościuszki 304,

--> pozostałości z sortowania odpadów komunlanych

W 2018 roku wyodrębniono odpady będące pozostałościami z sortowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Gdów, które przekazano na składowisko odpadów w Myślenicach, ul. Ujejskiego 341 oraz na składowisko „Za rzeką Biała” JRCH, ul. Czysta, Tarnów.

3. Osiągnięte przez gminę Gdów wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:
rok 2018 - 46,0%

• Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:
rok 2018 - 100%

• Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
rok 2018 - 1,00%

4. Osiągnięte przez podmioty odbierajace odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomści wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Wszystkie firmy, odbierajace odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomści, osiągnęły wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, który dla 2018 roku wynoisł min. 30%.

 

Poniżej zamieszczamy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodrgradacji:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji  (Dz. U. 2017 r., poz. 2412)5. Punkt selektywnego zbierana odpadów komunalnych:

Jednostka obsługująca:
Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
os. Rzeka 133
34-451 Tylmanowa
Biuro Obsługi Klienta Kraków tel. 887-227-011
Lokalizacja punktu - plac przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie

Godziny otwarcia:
• poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00
• I i III sobota m-ca w godz. 8.00 - 10.00


6. Podmiot zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowaw ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688):

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest bezpośrednio od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadmi komunalnymi na zasadzie wystawki dwa razy w ciągu roku, według harmmonogramu, przez Przedsiębiorswo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.

Odpady te można także we własnym zakresie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie.

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Gdów za włączenie sie do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie oddawanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz na zwiększenie ilości oddawanych odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05