• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.
Sprawdź dowód: Możesz sprawdzić poprzez stronę www dostępność odbioru dowodu osobistego klikając tutaj
SMSowy System Ostrzegania: Dodaj swój numer i otrzymuj bezpłatnie ostrzeżenia, aby się dopisać kliknij tutaj.
Gmina Gdów ma swój profil na Facebook`u: Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w naszej gminie i kliknij lubie to!

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) jest to miejsce, do którego mieszkańcy i właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe położonych na terenie gminy Gdów, mogą dostarczać nadwyżkę selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
PSZOK zlokalizowany jest na placu przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gdowie.

Godziny otwarcia:
• poniedziałek - piątek godz. 7.00 - 15.00
• każda I i III sobota m-ca w godz. 8.00 - 10.00

Jednostka obsługująca:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Empol" Sp. z o.o.
os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
Biuro Obsługi Klienta tel. 887-227-011

Do zbiorczego punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości mogą dostarczać bezpłatnie, we własnym zakresie następujące rodzaje odpadów:

• papier i tektura,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• metale,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony pochodzące z rowerow, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej,
• odpady z rozbiórki i remontu obiektów budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości,
• odpady komunalne ulegające biodegradacji,
• przeterminowane lekarstwa,
• zużyte baterie i drobne akumulatory,
• odzież i tekstylia,
• powstające w gospodarstwach domowych odpady niebezpieczne: środki do impregnacji i konserwacji drewna, pozostałości rozpuszczalników, emulsji, barwników, farb, lakierów, pokostów, żywic, klejów i spoiw, środków ochrony roślin, środków czyszczących, substancji do wybawiania plam, środków do dezynfekcji i dezynsekcji oraz zbiorniki po aerozolach, termometry, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, zużyte kartridże i tonery, przepracowane oleje i inne odpady niebezpieczne określone w przepisach w sprawie katalogu odpadów.

Regulamin


PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, popiołu oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, a także z nieruchomości niezamieszkałych.

 


Do góry Powrót
Gdów
Urząd Gminy w Gdowie
Rynek 40
32-420 Gdów

tel. 12 251 41 66
tel. 12 251 42 66
fax. 12 251 40 05