Jubileusz 120-lecia OSP Marszowice

Informacje 08 lipca 2024

W sobotnie popołudnie, 6 lipca druhowie z Marszowic świętowali 120. rocznicę powstania jednostki.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. polową w intencji strażaków i ich rodzin, odprawioną przez Kapelana Strażaków Powiatu Wielickiego ks. dr. Wojciecha Olszowskiego, ks. Prałata Pawła Sukiennika i ks. Mieszka Ćwiertnię, a następnie odbyła się oficjalna część uroczystości.

Dowódca uroczystości, dh Mateusz Majka złożył meldunek dh Władysławowi  Kucharskiemu -Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieliczce o rozpoczęciu uroczystego apelu. Podniesieniu Flagi Państwowej na maszt i odśpiewaniu Hymnu Państwowego towarzyszyła Orkiestra Dęta z Niegowici pod dyr. pana Marcina Korbuta. 

Historię jednostki przedstawił dh Krzysztof Giza. Warto podkreślić, iż jednostka OSP w Marszowicach jest jedną z najstarszych w naszej Gminie i powiecie wielickim. Z okazji pięknego Jubileuszu odbyło się również poświęcenie i przekazanie druhom z Marszowic nowego sztandaru jednostki, który został ufundowany przez Mieszkańców Marszowic. Sztandar, na ręce Prezesa OSP Marszowice dh Tomasza Srogi, przekazał wieloletni sołtys Marszowic Ludwik Szostak, a następnie został on zaprezentowany uczestnikom uroczystości.

W obchodach udział wzięły delegacje z jednostek OSP z terenu Gminy Gdów z pocztami sztandarowymi, Mieszkańcy Marszowic oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Gdów– Zbigniew Wojas, Starosta Wielicki– Roman Ptak wraz z Radnymi, Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP– bryg. Marcin Głogowski, Zastępca Komendanta PSP w Wieliczce– st.  kpt. Rober Ulman, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego– Kazimierz Barczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Gdów—Dominika Linczowska wraz z Radnymi, Zastępca Wójta Gminy Gdów– Grzegorz Piętak, Skarbnik Gminy Gdów– Katarzyna Lisowska, Skarbnik Powiatu Wielickiego– Joanna Kwaśnica, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieliczce– dh Władysław Kucharski,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdowie– dh Dariusz Nowak, Komendant Komisariatu Policji w Gdowie– nadkom. Krzysztof Mistarz, Kierownik Referatu Obrony Cywilnej, Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej– Karol Surma, Kapelan Strażaków Powiatu Wielickiego– ks. dr. Wojciech Olszowski, ks. Prałat Paweł Sukiennik, ks. Mieszko Ćwiertnia, Sołtys wsi Marszowice– Tomasz Skowronek, Koło Gospodyń z Marszowic.

Wszystkim Druhom i Druhnom serdeczne gratulacje i słowa uznania oraz wyrazy wdzięczności za ofiarną służbę przekazał  Wójt Gminy Gdów oraz Przewodnicząca Rady Gminy Gdów Dominika Linczowska, Starosta Wielicki Roman Ptak,  bryg. Marcin Głogowski – zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Władysław Kucharski– Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieliczce.

Druhowie z Marszowic złożyli również podziękowania dla samorządu Gminy Gdów, Powiatu Wielickiego oraz organizacji, firm i osób wspierających działalność marszowickiej jednostki. 

Nie zabrakło również odznaczeń i medali dla druhów OSP Marszowice.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa małopolskiego nr 17/2023 z dnia 2 grudnia 2023 roku:

  • Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Krzysztof Dudek, dh Krzysztof Giza, dh Krzysztof Szostak, dh Marek Tuleja, dh Piotr Łosiowski, dh Szczepan Stopa
  • Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Marcin Substelny, dh Krzysztof Ładyga, dh Krzysztof Rudzki,  dh Adam Musiał dh, Piotr Nawojowski,  dh Ludwik Szostak
  • Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Łukasz Szostak, dh Kamil Szostak, dh Łukasz Jelonek, dh Michał Kurzawa

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieliczce nr 12/2023 z dnia 27 listopada 2023 roku ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY" otrzymali: dh Paweł Giza, dh Piotr Juszczak, dh Marcin Musiał, dh Mateusz Szostak, dh Paweł Łosiowski.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gdowie, uchwałą nr 2/2024 z dnia 9 marca 2024 roku  nadało odznaki za wysługę: 60 lat - dh Antoni Nawojowski, 55 lat -dh Michał Szostak, 50 lat-dh Mieczysław Palone, dh Czesław Dudek, 45 lat- dh Marek Tuleja, 40 lat -dh Krzysztof Szostak, dh Jan Nawojowski, 25 lat- dh Piotr Łosiowski, dh Marcin Substelny, dh Krzysztof Ładyga, dh Krzysztof Dudek, dh Krzysztof Jaskulski, dh Ludwik Szostak, dh Krzysztof Giza, dh Marek Ormanty, dh Tadeusz Skowronek, dh Adam Musiał, 20 lat- dh Paweł Łosiowski, dh Marcin Musiał, dh Sławomir Musiał, 10 lat- dh Błażej Turakiewicz,. dh Paweł Giza, dh Konrad Chmielek, dh Mateusz Szostak,dh Kamil Szostak,dh Łukasz Jelonek,dh Michał Kurzawa, dh Sławomir Szostak, dh Łukasz Szostak, dh Piotr Juszczak, dh Weronika Kostuch, dh Tomasz Sroga.

Po oficjalnej części uroczystości organizatorzy zaprosili na wspólną zabawę z zespołem SONIC.

Gratulujmy Jubilatom i wszystkim oznaczonym druhom!

Fot.Centrum Kultury GdówNajnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach