Pomoc dla Ukrainy - niezbędne informacje/ Необхідна інформація для громадян України

Informacje 03 marca 2022

na stronie  www.pomagamukrainie.gdow.pl

zgramadziliśmy podstawowe informacje w j.polskim i j.ukraińskim  dotyczące pomocy osobom przybyłym z terytorium Ukrainy

KOMUNIKAT nr. 6 z dn. 17.05.2022 r

Ruszył nabór do Projektu MAŁOPOLSKA NINIA

Малопольське воєводство - Регіональний центр соціальної політики в місті Краків у зв'язку з реалізацією проєкту «Małopolska Niania 2.0» оголошує НАБІР ДО ПРОЄКТУ "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"

МЕТА ПРОЄКТУ: створення умов для початку або продовження трудової діяльності Батьками Дітей до 3-х років та збільшення доступності послуг догляду за дітьми до 3-х років, зокрема в ґмінах з обмеженим доступом до цих послуг.ТУТ ВИ ЗНАЙДЕТЕ ІНФОРМАЦІЮ

KOMUNIKAT nr. 5 z dnia 26.04.2022r

Od soboty, 23 kwietnia, uchodźcy z Ukrainy mogą składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Formularz RKO-U w języku ukraińskim jest już na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Więcej informacji na naszej stronie – LINK do wersji w języku polskim / ПОСИЛАННЯ на українську версію.

Szczegółowe informacje na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – LINK

INFORMACJA

Zaproszenie dla dzieci z Ukrainy w wieku 3-6 lat/ Запрошення для дітей з України 3-6 років

Centrum Kultury w Gdowie zaprasza dzieci z Ukrainy do udziału w darmowych zajęciach ogólnorozwojowych, plastycznych i ruchowych o nazwie "Akademia 3-4 latka" oraz "Akademia 5-6 latka".Zajęcia dla dzieci w wieku 3-4 lat będą się odbywać we wtorki i czwartki w godzinach 9 - 12, natomiast dzieci w wieku 5 i 6 lat zapraszamy w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9 - 12. Aby wziąć udział w "Akademii..." należy się zapisać do 31 marca pod numerem telefonu 512 186 807.  Plakat

Центр культури в Ґдуві запрошує дітей з України взяти участь у безкоштовних загальних, художніх та ремісничих майстернях «Академія 3-4 років» та «Академія 5-6 років».Заняття для дітей 3-4 років проводитимуться по вівторках та четвергах з 9:00 до 12:00, а для дітей 5 та 6 років запрошуємо на вечерю, родину та напої з 9:00 до 12:00. Для участі в «Академії...», необхідно зареєструватися до 31 березня за номером телефону 512 186 807.    плакат

KOMUNIKAT nr. 4 z dnia 22.03.2022

Mieszkańcy Gminy Gdów, którzy udzielili wsparcia obywatelom Ukrainy po 24 lutym 2022r. mogą składać wnioski o finansowe wsparcie za udzielenie schronienia  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 32-420 Gdów, Gdów 145 (główna siedziba - Dział Pomocy Społecznej) w godzinach pracy tj.  poniedziałek: 8:30 - 18:00 wtorek - czwartek: 7:30 - 15:30 piątek: 7:30 - 14:00
Tel 12 251 48 32
Szczegółowa informacja pod linkiem

!UWAGA!

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw w art. 13:

a)     ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.”

KOMUNIKAT nr. 3 z dnia 21.03.2022

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdowie obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o POMOC JEDNORAZOWĄ W WYSOKOŚCI 300 zł - INFORMACJA pod linkiem

У Муніципальному центрі соціального забезпечення в Ґдуві громадяни України можуть подати заяви на ОДНОразову ДОПОМОГУ НА 300 зл.-ІНФОРМАЦІЯ за посиланням

KOMUNIKAT nr. 2 z dnia 21.03.2022

 21 marca, ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim, która dotyczy świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. INFORMACJA O  500 PLUS

21 березня ZUS запустив спеціальну телефонну лінію українською та польською мовами, яка стосується сімейних пільг для громадян України. ІНФОРМАЦІЯ ПРО 500 ПЛЮС

Infolinia działa w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godz. od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55 (opłata według stawek operatorów). Pytania o świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres UA@zus.pl. Wśród osób, które obsługują infolinię, są m.in. uchodźcy z Ukrainy.Konsultanci infolinii poinformują: o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, jak wypełnić i wysłać wniosek, jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Na stronie internetowej ZUS również są informacje w języku ukraińskim. Osoby potrzebujące pomocy mogą się dowiedzieć m.in. gdzie i na jakich warunkach mogą ją otrzymać. Docelowo na stronie internetowej ZUS będą publikowane informacje o warunkach otrzymania świadczeń rodzinnych, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń emerytalnych i rentowych. Dodatkowo na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS będzie możliwe zakładanie profilu PUE w języku ukraińskim.

Гаряча лінія працює в робочі дні - з понеділка по п'ятницю - з 8:00 до 18:00 о 22 444 02 55 (плата за тарифами операторів). Питання про сімейні пільги для громадян України також можна надсилати електронною поштою на адресу UA@zus.pl. Серед людей, які працюють на гарячій лінії, є, m.in, біженці з України.Консультанти Гарячої лінії інформуватимуть: про види допомоги сім'ї, що надаються та оплачуються ZUS, як заповнити та надіслати заявку, як зареєструвати профіль на Платформі електронних послуг (ПУЕ) ZUS. На сайті ZUS також є інформація українською мовою. Люди, які потребують допомоги, можуть дізнатися, m.in де і за яких умов вони можуть її отримати. Зрештою, інформація про умови отримання допомоги сім'ї, медичного страхування, виходу на пенсію та допомоги по інвалідності буде опублікована на сайті ZUS. Крім того, на Платформі електронних послуг ZUS (ПУЕ) можна буде створити профіль ПУЕ українською мовою.

KOMUNIKAT nr. 1 z dnia 15.03.2022

od 16 marca br. rusza rejestracja osób z Ukrainy, które chca uzyskac numer PESEL i pozstac w Polsce-informacja pod linkiem

з 16 березня цього року розпочинається реєстрація осіб з України, які хочуть отримати номер PESEL та перебування в Польщі-.інформація за посиланням

 

KOMUNIKAT

dotyczący koordynacji działań pomocowych dla Ukrainy na terenie Gminy Gdów

W związku z sytuacją na Ukrainie podejmujemy starania w kierunku usprawnienia koordynacji działań pomocowych, zarówno w zakresie organizacji zbiórek na terenie Gminy Gdów,  jak i pomocy obywatelom Ukrainy, którzy już przebywają w naszej Gminie. Wraz ze sztabem kryzysowym i naszymi jednostkami chcemy skoordynować działania tak, by inicjatywy podejmowane na wielu płaszczyznach przez organizacje, sołectwa, straże pożarne, koła gospodyń, rady rodziców i szereg osób prywatnych podejmujących się pomocy i przyjmujących osoby z Ukrainy do swoich domów były dostosowane do aktualnych potrzeb i skuteczne.

Przez kilka ostatnich dni wszyscy włączyliśmy się spontanicznie w pomoc poprzez liczne zbiórki darów (największy transport ze zbiórki organizowanej na Gminnej Hali Sportowej właśnie dociera do naszego miasta partnerskiego Pierszotrawieńsk na Ukrainie). Najbliższe dni będą czasem, w którym musimy wspólnie zaplanować taki system działań i informacji, abyśmy mogli jak najbardziej skutecznie poradzić sobie w sytuacji, której nikt z nas nie przewidział.

Proszę naszych Mieszkańców o spokojne podejmowanie działań i włączanie się w akcje zgodnie z przekazywanymi informacjami, bo tylko w ten sposób będziemy mogli sprawnie pomóc ofiarom tej okrutnej wojny.

Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące działań na terenie Gminy Gdów

  • PRZYJMOWANIE UCHODZCÓW W PRYWATNYCH DOMACH

Decyzje o przyjęciu pod własny dach prosimy podejmować z rozwagą, gesty solidarności są bardzo ważne, ale bardzo prosimy aby były przemyślane. Przyjmujecie Państwo pod swój dach osoby być może na tygodnie, a może i długie miesiące, co wiąże się z odpowiedzialnością  za ich wyżywienie, opiekę na co dzień i związane z tym różne obowiązki. Na ten moment pomoc państwa polskiego się kształtuje, podejmowane są różnego rodzaju działania, ale zanim obejmie każdego z Was z pewnością upłynie sporo czasu.

Dlatego bardzo prosimy o ZGŁASZANIE osób z terenu Ukrainy, które już zostały przyjęte w domach przez naszych mieszkańców poprzez wypełnienie prostej ANKIETY dostępnej pod  linkiem poniżej:

Jest  nam to  niezbędne do podjęcia dalszych działań.  Informacje o tym, jak rozmawiac z osobami z Ukrainy, które gościsz u siebie w domu zobacz

  • PRZEKAZYWANIE DARÓW

Gmina Gdów współpracuje z Fundacją MK 12.31, która na ul. Myślenickiej (naprzeciw Kościoła w Gdowie) prowadzi Punkt Pomocy dla osób z Ukrainy ( przebywających w naszej Gminie).  Punkt jest otwarty codziennie od 17.00-19.00. Kontakt z Fundacją

Wszystkich mieszkańców, którzy chcą wesprzeć darami obywateli Ukrainy prosimy, aby przekazywali je bezpośrednio do zbiórek organizowanych na terenie naszej gminy i powiatu.  Prosimy, aby przekazywać dary, które są podane na liście referencyjnej i podawane przez organizatorów zbiórek. Przekazywanie darów musi być skoordynowane, nie ma na ten moment możliwości indywidulnego przekazania darów przez granice polsko-ukraińską. Musimy system pomocowy dostosować do sytuacji (w zależności, czy pomoc będzie potrzebna na terenie Ukrainy czy w naszym kraju dla tych osób, które już przybyły z terytorium objętym działaniami wojennymi).

  • OPIEKA ZDROWOTNA

Wszystkie osoby przybyłe do nas, a posiadające tymczasowe zaświadczenie ze straży granicznej (odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży lub zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP) będą miały zapewnioną opiekę w placówkach świadczących opiekę medyczną  na naszym terenie.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia  uruchomiło Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK)  800 137 200, która jest dostępna:

  •     poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:
  •     od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
  •     w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia     Więcej informacji  

 

  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA

W Urzedzie Gminy Gdów od 16 marca działa Punkt Informacyjny zw pok. Nr. 1 ( parter),  w którym osoby z Ukrainy  uzyskują pomoc w wypełnieniu dokumentów  w języku ukraińskim

W Gminie Gdów informacje  podstawowe informacje w zakresie koordynacji działań na terenie naszej gminy można uzyskać w Referacie Współpracy i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Gdów - poddasze pok.50;  tel.12 251-41-66; nr wew. 142 lub  bezpośredni  numer telefonu  882-175-885

Przypominamy również, że Wojewoda Małopolski uruchomił specjalną całodobową infolinię dla uchodźców nr. tel. 12 2102002 oraz adres email: info.spec@muw.pl, a osobom, które przekroczyły granicę, a nie posiadają paszportów, Konsulat Generalny w Krakowie będzie wydawał zaświadczenia tożsamości, po które należy się zgłosić do Konsulatu w Krakowie ul Beliny- Prażmowskiego 4. Osoby szukające pomocy lub chcące dać pomoc mogą wejść na stronę PomagamUkrainie.gov.pl i tam uzsykać szcegółowe informacje

Na ten moment na terenie Gminy Gdów zgłoszona jest baza pobytowa dla 43 osób z terenu Ukrainy.  W miarę pojawiających się potrzeb ze strony koordynującego działania Wojewody Małopolskiego będziemy podejmowali dalsze kroki w zakresie udostepnienia infrastruktury gminnej.      

                                              Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas                                                             Najnowsze artykuły