Segeragacja odpadów komunalnych

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Zasady poprawnego segregowania odpadów komunalnych -zobacz- link

Odpady wielkogabarytowe

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe mogą dwa razy w ciągu roku (w terminach określonych w harmonogramie) wystawiać przed posesję:

  • •    pozbawione szyb meble i odpady wielkogabarytowe (bez elektrosprzętu oraz zużytych opon),
  • •    armaturę kuchenną i łazienkową,
  • •    pozbawione szyb okna i drzwi,

Sprzed posesji nie są odbierane:

  • odpady budowlane i poremontowe (w tym: przeszkolone okna i drzwi),
  • elektrosprzęt, który zbierany jest wyłącznie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
  • części samochodowe np.: fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne, które nie należą do odpadów komunalnych i nie są odbierane przez gminę. Za utylizację ww. odpadów wytworzonych podczas napraw w zakładach mechaniki pojazdowej odpowiada zakład, natomiast w sytuacji wytworzenia ich w wyniku samodzielnych napraw, właściciel samochodu winien oddać je we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów. Aktualne listy tych placówek znajdują się na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.
  • zużyte opony.

             

Lokalna platforma internetowa na rzecz zapobiegania powstawania odpadów – ZPO