Segeragacja odpadów komunalnych

Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

Zasady poprawnego segregowania odpadów komunalnych -zobacz- link

Odpady wielkogabarytowe

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe mogą dwa razy w ciągu roku (w terminach określonych w harmonogramie) wystawiać przed posesję:

  • pozbawione szyb meble i odpady wielkogabarytowe (bez elektrosprzętu),
  • armaturę kuchenną i łazienkową,
  • pozbawione szyb okna i drzwi,
  • zużyte opony - maksymalnie 4 sztuki na każdą złożoną deklarację z wyłączeniem opon z ciągników i maszyn rolniczych oraz pojazdów i maszyn pochodzących z działalności gospodarczej. Opony nie są również odbierane od letników.

Sprzed posesji nie są odbierane:

  • dpady budowlane i poremontowe (w tym: przeszkolone okna i drzwi).
  • elektrosprzęt, który zbierany jest wyłącznie w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  • części samochodowe np.: fotele, felgi, zderzaki, szyby, części zamienne, które nie należą do odpadów komunalnych i nie są odbierane przez gminę. Za utylizację ww. odpadów wytworzonych podczas napraw w zakładach mechaniki pojazdowej odpowiada zakład.

Natomiast w sytuacji wytworzenia ich w wyniku samodzielnych napraw, właściciel samochodu winien oddać je we własnym zakresie do stacji demontażu pojazdów. Aktualne listy tych placówek znajdują się na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich.


Jak segregowac odpady-ulotka

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Google Play

Interaktywna mapa gminy Gdów

Sprawdź