Zwierzęta domowe

Procedura zgłaszania bezdomnych zwierząt

W przypadku znalezienia psa lub kota należy niezwłocznie (do 7 dni) zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Gdów pod nr tel. 12 288 81 14, 12 288 81 11 lub drogą e-mailową na adres urzad@gdow.pl. Pracownik Urzędu zgłosi odbiór bezdomnego zwierzęcia do schroniska, z którym tut. Urząd ma podpisaną umowę (schronisko nie przyjmuje zgłoszeń od mieszkańców). Stamtąd, po okresie okresie kwarantanny i po nieskutecznej próbie odnalezienia jego właścicela, zwierzak jest kierowany do adopcji.

Jeżeli mieszkaniec gminy zgłaszający bezdomne zwierzę, chciałby je przygarnąć, to należy najpierw poszukać jego dotychczasowego właściciela poprzez wysłanie e-maila na adres urzad@gdow.pl z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego z opisem czasu i miejsca znalezienia zwierzaka, jego zdjęciem oraz prośbą o umieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Gdów informacji o poszukiwaniu jego właściciela. Jeżeli po upływie 2 tygodni od zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.facebook.com/GminaGdow, właściciel nie zgłosi się ani nikt go nie wskaże, zwierzę można uznać za bezpańskie i dopiero wtedy można złożyć odpowiedni wniosek o sfinansowanie przez tut. Urząd sterylizacji bezdomnego zwierzęcia (z zamiarem jego adopcji). Po rozpatrzeniu wniosku w terminie do miesiąca od dnia jego złożenia, Wójt Gminy Gdów wydaje  decyzję, z którą należy się udać do wskazanego w piśmie weterynarza w celu ustalenia terminu zabiegu. Po zabiegu następuje  podpisanie umowy adopcyjnej.

 Wniosek o sfinansowanie sterylizacji bezdomnego zwierzęcia
 
Uwaga!
Wnioski złożone na dzienniku podawczym bez uprzedniej procedury, tj. poszukiwania dotychczasowego właściciela znalezionego zwierzęcia, nie będą rozpatrywane.

Gmina Gdów ma podpisaną umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z Fundacją Straż Obrony Praw Zwierząt - Schronisko dla zwierząt w Borku: Borek 350, 32-765 Rzezawa, gdzie trafiają zwierzaki z terenu naszej gminy! Jeżeli ktoś poszukuje swojego zaginionego zwierzęcia albo chciałby przygarnąć kota lub psa prosimy się tam udać lub przejrzeć ich ogłoszenia na stronach internetowych:
Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt – Schronisko dla bezdomnych zwierząt (adoptuj24.pl)
Schronisko w Borku- Fundacja Straż Obrony Praw Zwierząt | Rzezawa | Facebook

Zachęcamy również do udziału w corocznej akcji „Popołudnie z psiakiem”, która odbywa się w sezonie letnim na Zarabiu w Gdowie, gdzie przyjeżdżają psy i koty z ww. schroniska szukające nowego domu. Zapraszamy do odwiedzania schroniska w Borku i do wspierania go poprzez pomoc przy wyprowadzaniu psów na spacery, odwiedzaniu kociarni lub pomoc rzeczową m.in. w postaci karmy suchej i mokrej, żwirku, kocy, legowisk, drapaków itd. W celu ustalenia potrzeb proszę kontaktować się bezpośrednio ze schroniskiem.

Zezwolenie na utrzymywanie psów rasy uznawanej za agresywną

Osoby ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Gdów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną dostępny jest w w belce: Urząd na skróty / rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska