Ogłoszenie o dofinansowaniu do przydomowych oczyszczalni

Informacje 22 czerwca 2022

OGŁOSZENIE


Gmina Gdów realizuje projekt np.: ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gdów”

w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w zakresie Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej (gospodarka wodno-ściekowa).

Projekt jest obecnie realizowany w miejscowościach: Szczytniki, Świątniki Dolne, Czyżów, Zborczyce, Wiatowice, Cichawa w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków. Dotyczy nieruchomości będących własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomościach, do których posiada on prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, związania z celem, tj. 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej przez ARiMR. Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej określającymi wymagania dotyczące przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Projekt jest realizowany poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88 i 258).

Projekt rozszerzony został na obszar pozostałych miejscowości poza terenem aglomeracji, wobec powyższego Wójt Gminy Gdów zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w przedmiotowym projekcie. Chętne osoby mogą pobrać i złożyć ankietę aplikacyjną na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w terminie do 30 września bieżącego roku.


Niezbędne informacje można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy, nr tel. 12 251 46


Najnowsze artykuły

mGmina Gdów

Gmina Gdów w twoim smarfonie! Pobierz i bądź na bieżąco.

Pobierz w App Store Google Play