Prawie 7,5 mln zł dofinansowania na stabilizację osuwiska w Zagórzanach

InformacjeInwestycje i infrastruktura 27 maja 2024

Prawie 7,5 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa zostanie przeznaczone na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja osuwiska nr 16224 wraz z rozbudową DW 966 w miejscowości Zagórzany, gmina Gdów, powiat wielicki”. Dziś w Zagórzanach Wojewoda Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowę na to zadanie  z Wicemarszałkiem województwa małopolskiego Łukaszem Smółką. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas.

Osuwisko w Zagórzanach uaktywniło się w 2007 r., a od roku 2010 zwiększyło swoją aktywność. W miejscu wystąpienia uszkodzeń na drodze znajdują się wyraźne przejawy przemieszczeń grawitacyjnych w postaci łukowo zarysowanych szczelin i uskoków. Na wschód od obecnego nasypu teren jest nierówny, a drzewa są wygięte, co wskazuje na aktywność procesów grawitacyjnych poniżej obecnie przebiegającej drogi.

W 2019 r. została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, na której przygotowanie samorząd województwa małopolskiego otrzymał z budżetu państwa środki w wysokości niemal 92 tys. zł. W 2022 r. został opracowany projekt budowlany (zaktualizowany w maju 2023 r.), którego przygotowanie otrzymało wsparcie w kwocie ponad 96,4 tys. zł.

Osuwisko w Zagórzanach jest aktywne i czynne od wielu lat, jednak w ostatnich latach stało się bardzo niebezpieczne i uciążliwe, w związku z powyższym ważne jest, aby to osuwisko z jednej strony zabezpieczyć, ale z drugiej zrobić to w sposób kompleksowy. Jak wiemy, są to rzeczy kosztowne, bardzo skomplikowane, stad szybkie działanie, na mój wniosek zespół osuwiskowy, który działa przy wojewodzie małopolskim zaopiniował to zadanie. Natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał potężne środki na realizację tego zadania. Dzięki tym środkom osuwisko to kompleksowo zostanie zabezpieczone jeszcze w tym roku. Pozwoli to na pełną przepustowość drogi, zabezpieczenie interesów mieszkańców oraz wszystkich korzystających z tej drogi. Z całej transzy wynoszącej 15 milionów złotych równa połowa 7,5 mln złotych trafia dziś tu na teren gminy Gdów za pośrednictwem Marszałka Województwa. To zdecydowanie najwyższa z dotacji, jaka w ostatnich czasach została na ten cel przyznana, ale ona też wynika ze skali tego zadania, i z tego, jak wiele pracy i jak skomplikowane prace trzeba tu wykonać -powiedział Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

W ramach podpisanej dziś umowy przewidziano zabezpieczenie drogi w postaci rusztu żelbetowego opartego na wierconych palach żelbetowych o średnicy 0,6 m. Zaplanowano również odwodnienie w formie drenażu francuskiego oraz rowów otwartych wzdłuż drogi, umocnionych korytkami betonowymi. Częścią inwestycji jest też rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 966 na długości 90 m. Ponadto na skraju jezdni zamontowane zostaną bariery energochłonne.

Dla samorządu województwa małopolskiego to dobry dzień, bo dzisiaj podpisywana jest umowa na blisko 7,5 mln zł dofinansowania. Wartość inwestycji to blisko 10 mln zł. I też jasno trzeba powiedzieć, że bez wsparcia rządowego, bez wsparcia zewnętrznego ciężko realizować duże inwestycje. Ale nade wszystko na pierwszym miejscu stawiamy bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo kierowców, którzy podróżują drogą 966 przez gminę Gdów, przez Zagórzany. Ta inwestycja wymaga też dużej determinacji i dużej pracy drogowców i firm budowalnych, bo musi zostać zrealizowana do końca bieżącego roku – liczymy na to, że tak się stanie. Ważne jest to, że jest dofinansowanie, są zabezpieczone środki i przystępujemy do prac. Panie Wojewodo, Panie Wójcie – bardzo dziękuję za współpracę – powiedział Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

To jest duży zaszczyt dla gminy, że kolejne zadanie drogowe przy drogach wojewódzkich jest wykonywane na terenie naszej gminy. Droga 966 to jest droga, która idzie w kierunku południowym, koło Limanowej, Nowego Sącza. To osuwisko, które tu się pojawia, to jest duże osuwisku od wielu, wielu lat. Znalazły się pieniądze, które dotarły do Gdowa ze strony Ministerstwa i ze strony Pana Marszałka. Gorąco dziękuję za to, co otrzymaliśmy na tę drogę 966 – podkreślił wójt gminy Gdów Zbigniew Wojas.

Korzystając z obchodzonego Dziś Święta  Samorządu Terytorialnego, Wojewoda Małopolski na ręce Marszałka Województwa Małopolskiego, przekazał gratulacje dla wszystkich, którzy ciężką pracą przyczynili się przez ostatnie 34 lata do rozwoju naszego regionu, w tym do budowania na jego terenie społeczeństwa obywatelskiego i  życzenia dla Samorządowców Województwa Małopolskiego pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń służących dobru wspólnemu.

fot. Biuro Wojewody MałopolskiegoNajnowsze artykuły

Informacje 22 lipca 2024

KOMUNIKAT

InformacjeInwestycje i infrastruktura 19 lipca 2024

Trwa termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Gdowie