Wyniki wyszukiwania

Dla frazy:dotacje 2020

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań Zobacz

Wszystkie zebrane dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 z późn. zm.). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zawiadomienie Zobacz

1.Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2.Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3.Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międzysesyjnym. 4.Wolne wnioski i zapytania mieszkańców gminy oraz przewodniczących jednostek

Zawiadomienie Zobacz

  z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy Gd&oa

Raport o stanie Gminie Gdów Zobacz

  Szanowni Państwo! Gmina Gdów to nasz wspólny dom. Dom, który razem budujemy, rozwijamy i o który powinniśmy wspólnie dbać. To od nas samych zależy, jak wyglądać będzie nasza mała ojczyzna i jak będzie się w niej żyć. Na komfort naszego

Narada z dyrektorami szkół Zobacz

Rozpoczęła się modernizacja PSZOK-a Zobacz

Walne Zebranie LGD "Dolina Raby" Zobacz

„Profilaktyka 40 Plus” Zobacz

Powstaje chodnik przy ul. Bocheńskiej Zobacz

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Informacja z działalności Wójta Gminy Gdów w okresie międ

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu Zobacz

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zobacz

z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie sesji, przywitanie przybyłych. 2. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany. 3. Przyjęcie Protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Gdów. 4. Przyjęcie Protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gdów. 5. In

Raporty o stanie gminy Zobacz

Raporty o stanie gminy -RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2020

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zobacz

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr 131/2020 WÓJTA GMINY GDÓW z dnia 22.09.2020 r. w celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Gd&o

Zarządzanie kryzysowe Zobacz

Zarządzanie kryzysowe W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 z późn. zm.). Rozwiązania przyjęte w ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania sk

Placówka Wsparacia Dziennego -Zagórzany Zobacz

Placówka Wsparcia Dziennego -Zagórzany Placówka Wsparcia Dziennegow Zagórzanach, została  utworzona w 2008 roku. Jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów. Na mocy porozumienia samorządowego  zawartego  przez  Gminę

Rejestr działalności regulowanej Zobacz

Rejestr działalności regulowanej Wykaz wszystkich wpisów w rejestrze - stan na dzień 2 września 2021r. Wpis (zmiana wpisu) do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpad&oacu

Gospodarowanie odpadami komunalnymi Zobacz

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gdów w 2021 r.: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o. os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

"Czyste Powietrze"-wymiana pieców Zobacz

"Czyste Powietrze"- wymiana pieców Numery kontaktowe: Ekologia, dofinansowania - pokój 2 12 251 46 14 Anna Osielcz

"Mój prąd"-fotowoltaika Zobacz

"Mój prąd"-fotowoltaika Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił, że od 1 lipca 2021 r. będzie można składać wnioski o dodatkowe środki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ram