Umowy na remont drogi gminnej w Świątnikach Dolnych i Szczytnikach oraz chodnik w Fałkowicach podpisane

InformacjeInwestycje i infrastruktura 24 maja 2023

W obecności Wójta Gminy Gdów Zbigniewa Wojasa i  Skarbnika Katarzyny Lisowskiej podpisane zostały umowy z Wykonawcami wyłonionymi w przetargu na zadania:

• „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 odc. 100 km 1+335,36 – 1+598,76 (strona lewa) w miejscowości Fałkowice, gmina Gdów, w zakresie budowy chodnika”- zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „DROG-ZIEM” Sieja Piotr z Limanowej. Inwestycja powstanie do 5 miesięcy od podpisania umowy, a jej koszt to 389 988,63 zł.

• „Remont drogi gminnej nr 560153K w km od 0+168,00 do km 0+524,00 w miejscowości Świątniki Dolne i Szczytniki”- zadanie zrealizuje KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski Roboty Drogowo-Budowlane, „KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski Zakład Eksploatacji Kruszyw z Woli Batorskiej. Remont zostanie wykonany do 4 miesięcy od podpisania umowy, a jego koszt to 389 651,16 zł.

Więcej: Rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika w Fałkowicach i remont drogi gminnej w Świątnikach Dolnych i SzczytnikachNajnowsze artykuły

InformacjeKultura 02 października 2023

Dzień Seniora w Cichawie

InformacjeSport 02 października 2023

Wyjątkowy mecz na wyjątkowy Jubileusz