W imieniu milionów Polaków Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas odebrał tytuł Człowieka Roku 2022

Informacje 01 czerwca 2023

W imieniu milionów Polaków Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas odebrał tytuł Człowieka Roku 2022, jako wyraz najwyższego uznania dla Narodu Polskiego za niespotykaną w świecie pomoc humanitarną Narodowi Ukraińskiemu.

31 maja w Auli Głównej Collegium Novum UJ odbyła się Gala Laureatów Małopolanin Roku oraz Człowiek Roku 2022 zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP- największą ogólnopolską organizację samorządu terytorialnego, zrzeszająca w 20 regionalnych związkach 1000 gmin, powiatów i województw.

Z uwagi na szczególną sytuację – wojnę w Ukrainie – Rada Federacji postanowiła przyznać Tytuły Człowieka Roku 2022 wyjątkowo nie poszczególnym osobom, ale Milionom Polaków jako wyraz najwyższego uznania dla Narodu Polskiego za niespotykaną w świecie pomoc humanitarną Narodowi Ukraińskiemu, a Polsce za wielką strategiczną pomoc militarną w walce Ukrainy z agresją Rosji oraz Milionom Ukraińców jako wyraz najwyższego uznania dla bohaterskiej postawy Narodu Ukraińskiego i Ukrainy podczas barbarzyńskiej agresji Rosji.

Tytuł Człowieka Roku 2022, z rąk Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela oraz  Przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP - Kazimierza Barczyka, w imieniu Milionów Ukraińców, odebrał Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz, Ambasador Ukrainy w Polsce.

Tytuł Człowieka Roku 2022 w imieniu Milionów Polaków odebrali;

Zbigniew Wojas - Wójt Gminy Gdów, w imieniu Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej - ks. Tomasz Stec oraz Fundacja Humanosh – tytuły odebrali Barbara Grzesiak i Paweł Łukasiewicz.

Tytuł Małopolanina Roku 2022 otrzymali: prof. Jan Ostrowski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu w latach 1989-2020 oraz gen. Mieczysław Bieniek, z-ca Dowódcy Strategicznego NATO ds. Transformacji w latach 2010-2013, Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie w latach 1994-1997, pierwszy polski generał w służbie NATO.

To dla mnie ogromny zaszczyt odbierać nagrodę w imieniu wszystkich samorządów, które w tym trudnym czasie pokazały ogromną solidarność i organizowały pomoc dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Nasi Mieszkańcy otworzyli swoje serca i domy, wspólnie działaliśmy, aby otoczyć wsparciem tych, którzy dotarli do naszych Gmin i zorganizować pomoc humanitarną dla tych, którzy potrzebowali jej w Ukrainie - podkreślał Wójt Gminy Gdów podczas odbierania nagrody.

Podczas uroczystości wręczono również Medale Stulecia Odzyskania Niepodległości które otrzymali: prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, Kazimierz Barczyk, Lesław Fijał, Wacław Gregorczyk, Tomasz Gromala, Marek Jamborski, Małgorzata Małuch, Dariusz Marczewski, Witold Morawiec, Kazimierz Olearczyk, Jacek Purchla, Paweł Stańczyk, Jan Wieczorkowski, Krzysztof Wołoś.Najnowsze artykuły

Informacje 21 czerwca 2024

Weekendowe propozycje

Informacje 21 czerwca 2024

Apel o racjonalne korzystanie z wody