Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Informacje 22 września 2022

Wczoraj weszły w życie przepisy nowego rozporządzenia ws. wzoru wniosku o DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA  (INNYCH NIŻ WĘGIEL).

UWAGA! Zawarta informacja i wniosek skierowany  jest wyłącznie do osób, które wykorzystują inne źródła ciepła niż węgiel – pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, olej opałowy, inne rodzaje biomasy.

W związku z powyższym Wójt Gminy Gdów informuje, że właściwy wniosek będzie można złożyć w biurach Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – tak jak dotychczas w przypadku dodatku węglowego w budynku byłej Szkoły Podstawowej przy ul. Myślenickiej 2. Dalszymi sprawami związanymi z merytoryczną obsługą wniosków (weryfikacją, wydawaniem informacji bądź decyzji) będzie zajmował się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdowie przy  ul. Myślenickiej  2 (wejście od strony parkingu).

 

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać pod numerami telefonów:

  • Przyjmowanie wniosków (biuro Urzędu Gminy Gdów) -  12 288 81 51
  • Obsługa merytoryczna spraw (GOPS – Dział świadczeń rodzinnych) – 12 284-66-83

Przypominamy również, że wnioski można składać w dniach:

Poniedziałek – 8:30 – 18:00

Wtorek – Czwartek – 7:30 – 15:30

Piątek – dzień wewnętrzny

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wzór Wniosku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Klauzula informacyjna RODO


Najnowsze artykuły