Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje 08 lipca 2024

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół ścian zabytkowego obiektu kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie”

Zamawiający – Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie zadania pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wokół ścian zabytkowego obiektu kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gdowie”, do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna, Nieznanowice 50, 32-420 Gdów za cenę ofertową brutto: 1 498 480,62 zł.

Uzasadnienie faktyczne: Ww. oferta spełnia wszystkie warunki zawarte w zaproszeniu do składania ofert oraz jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu zapisów zaproszenia do składania ofert oraz uzyskała najwyższy wskaźnik oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataInwestycje i infrastruktura 17 lipca 2024

Podglądamy rozbudowę Szkoły Podstawowej w Bilczycach