Zmarł prof. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej

Informacje 23 marca 2023

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. prof. Andrzeja Białkiewicza, Rektora Politechniki Krakowskiej, przyjaciela naszej Gminy i gdowskich Seniorów.

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz od wielu lat współpracował z Gminą Gdów. W roku 2012, kiedy powstawał gdowski Uniwersytet III Wieku, wraz z ówczesnym Rektorem PK Kazimierzem Furtkiem, objął patronatem działania gdowskiej uczelni Seniorów. Głosił wykłady dla naszych Seniorów, uczestniczył w uroczystościach inauguracji i zakończenia roku, był członkiem Rady Programowej gdowskiego UTW.

Jego odejście jest dla nas wielką stratą.


W imieniu własnym i społeczności naszej Gminy składam najszczersze kondolencje Najbliższym i Przyjaciołom Profesora Andrzeja Białkiewicza.


                                                    Wójt Gminy Gdów
                                                      Zbigniew WojasNajnowsze artykuły