Zmiana uchwały antysmogowej dla Małopolski

Informacje 27 września 2022

26 września 2022 r. Sejmik Województwa Małopolskiego uchwalił zmianę przepisów w zakresie użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2) oraz miejscowych ogrzewaczy powietrza tj. piece, kominki, trzony kuchenne, kozy, kuchnie węglowe. Urządzenia te będą mogły być eksploatowane na terenie Małopolski do 30 kwietnia 2024 roku.

Nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14-stu dni od ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.Kotły klasy 3 i 4 mogą być używane do końca 2026 roku. Natomiast kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.
 

Ważne!
Nowo instalowane urządzenia grzewcze po 01.07.2017 roku muszą spełniać wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) bez rusztu awaryjnego lub kotły zgazowujące paliwo.

Miejscowe ogrzewacze powietrza
Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie źródła spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu.
Dopuszczalne paliwo – węgiel i drewno
 
Od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako „miał”. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20% (konieczność sezonowania min. 2 lata).  Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Więcej informacji dot. uchwały antysmogowej dla Małopolski  można uzyskać na stronie:
 www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/

Dotacja na wymianę źródła ciepła
Przypominamy, iż właściciele budynków położonych na terenie naszej gminy mogą starać się o dotacje na wymianę starych źródeł ciepła w ramach projektu „Wymiana starych kotłów, pieców w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Gdów na nowe urządzenia grzewcze na gaz- etap II” oraz z programu „Czyste Powietrze”. Zachęcamy do złożenia ankiety dot. wymiany źródła ciepła dostępnej na stronie Gminy Gdów: https://www.gdow.pl/pro_gdow/zasoby/files/ankieta-dot-wym-piecow-2021.pdf

Więcej informacji na temat dotacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Gdów, pokoju nr 2 lub pod nr tel. 784-960-076


Zrealizowano  w  ramach  projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”  LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE 14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                                    


Najnowsze artykuły

InformacjeOświataSport 11 czerwca 2024

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Szczytnikach

InformacjeKultura 11 czerwca 2024

Weekend pełen atrakcji dla najmłodszych

InformacjeOświata 11 czerwca 2024

Najlepsi rachmistrzowie