INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II

Wybory do Europarlamentu 2024 14 maja 2024

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu powołania w gminie Gdów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 maja 2024 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Gdów do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 2,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 5, w liczbie 1,
- Nr 6, w liczbie 3,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 11, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 1,
- Nr 23, w liczbie 1,
- Nr 27, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 14.00  w siedzibie Urzędu Gminy Gdów.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krakowie II

Rafał Marek Sobczuk


Najnowsze artykuły